Integrovaný dopravní přestupní terminál

 

  

Prioritní osa:   1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

Specifický cíl:   1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Výzva č. :          73. Výstavba a modernizace přestupních terminálů II

 

Cíl projektu:

Cílem je výstavba terminálu jako významného přestupního uzlu veřejné dopravy včetně výstavby parkovacího systému P+R, K+R a B+R jakožto integrální součásti terminálu. Účelem dopravního terminálu je zajištění návaznosti autobusové dopravy na železniční dopravu (stávající nádraží ČD) a individuální dopravu (automobilovou, pěší a cyklo).

Vybudováno bude autobusové nádraží se 4-mi odjezdovými stáními, s provozní (výpravní) budovou se zastřešením odjezdových stání. V návaznosti pak parkoviště pro 80 osobních aut (P+R), parkoviště vyhrazené pro 2 automobily TAXI a 4 automobily pro krátkodobá stání (K+R). Zároveň budou umístěny také boxové, uzamykatelné přístřešky pro 12 jízdních kol (B+R).

Projekt je spolufinancován Evropskou unií ve výši 40 958 661,60 Kč.

 

Web spravuje DUOWEB.cz