Zvýšení kvality a dostupnosti sociálního bydlení v Hlinsku

 

Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa:         2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Specifický cíl:        2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

  

Hlavním cílem projektu je zajištění přístupu cílové skupiny k dlouhodobému nájemnímu bydlení. Město Hlinsko si je vědomo situace občanů, kteří se v současnosti nacházejí v bytové nouzi, proto se rozhodlo rekonstruovat nevyužívaný objekt bývalého Středního odborného učiliště na sociální byty, které občanům v bytové nouzi nabídne k dlouhodobému nájemnímu bydlení.

Realizace projektu přispěje k sociálnímu začleňování cílové skupiny. Pomůže těmto občanům vrátit se do běžného života a zvýšit jeho kvalitu. Ke zvýšení kvality života jim pomůže nejen nové bydlení, ale také sociální služba, která bude v návaznosti na tento projekt obyvatelům sociálních bytů poskytována.

Realizací projektu vznikne 8 sociálních bytových jednotek s celkovou kapacitou 14 lůžek se základním vybavením.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií ve výši 7 942 040,10 Kč.

Web spravuje DUOWEB.cz