Snížení energetické náročnosti bytového domu č. p. 281, Hlinsko

Cíl projektu:
Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy, zvýšení komfortu bydlení a snížení nákladů na bydlení. Předmětem realizace je zateplení obvodového pláště, výměna stávajících otvorových výplní za nová plastová okna odpovídající tepelně technickým požadavkům.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

 

Web spravuje DUOWEB.cz