Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Blatno vůči účinkům mimořádných událostí

Stručný popis projektu: Realizace projektu spočívá v rozsáhlé rekonstrukci administrativní budovy hasičské zbrojnice na pozemku parcelní číslo st. 195 k. ú. Blatno u Hlinska. Jedná se o demolice konstrukcí původních, stavbu konstrukcí nových a komplexní zateplení celého objektu. Zateplen bude sokl budovy, obvodový plášť, stropní konstrukce nad 2.NP. Také dojde k výměně střešní krytiny na střeše nad 2.NP a u střechy věže.


Cíle projektu: Cílem projektu je zajištění podmínek pro rychlý výjezd jednotky sboru dobrovolných hasičů k mimořádné události - jejich schopnost efektivnějšího řešení mimořádných situací především v důsledku extrémního sucha, sněhových srážek a námraz, orkánů a větrných smrští; schopnost řešit mimořádné události v co nejkratším čase, zmírňovat tak škody na životech, zdraví a majetku obyvatelstva a eliminovat ekologické škody.


Výsledky projektu: Výsledkem projektu bude zodolnění budovy stávající zbrojnice, čímž dojde k zajištění rychlého výjezdu k mimořádné události, vzniku prostoru k uskladnění vybavení a parkování techniky a zkvalitnění zázemí pro své členy. Pro JSDH Blatno zmíněné výsledky projektu povedou ke zvýšení akceschopnosti jednotky a rychlejšímu a efektivnějšímu řešení mimořádných událostí v hasebním obvodu.
 

Projekt " Zvýšeni odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Blatno vůči účinkům mimořádných události" je spolufinancován Evropskou unií.
 

Web spravuje DUOWEB.cz