Odborná učebna přírodopisu ZŠ Ležáků, Hlinsko

Výzva č. :   68. ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD – SC 2.4

Specifický cíl:  4.1  POSÍLENÍ KUMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ZA ÚČELEM ZVÝŠENÍ KVALITY ŽIVOTA VE VENKOVSKÝCH OBLASTECH A AKTIVIZACE MÍSTNÍHO POTENICÁLU

V rámci tohoto projektu byla v odborné učebně umístěna nová katedra vybavená učitelským počítačem a instalován demonstrační stůl s uzamykatelnými skříňkami, do kterých byl zaveden elektrický proud a umístěny instalační prvky nezbytné pro funkční propojení učitelského počítače s interaktivním projektorem, reproduktory, učitelským mikroskopem a vizualizérem. Na demonstrační stůl volně navazuje pět středových uzamykatelných skříní technicky uzpůsobených pro bezpečné uložení 10 žákovských mikroskopů a 10 sad trvalých preparátů z botaniky, zoologie a biologie člověka. K nim jsou z obou stran přisazeny žákovské stoly, které vytvářejí 30 pracovních míst pro žáky. Na středu pracovní plochy každého žákovského stolu je umístěn uzamykatelný box, ve kterém je instalována elektrická zásuvka zabezpečující zdroj elektrického napětí nezbytného pro napájení osvětlení v žákovských mikroskopech. Všechna pracovní místa jsou nově vybavena ergonomickými židlemi. Po obvodu stěn pracovny je umístěno 9 policových skříní určených k vystavení a uložení názorných a didaktických pomůcek nezbytných pro výuku přírodovědy a přírodopisu. Do všech oken učebny bylo nainstalováno elektrické zatemnění vytvářející vhodné světelné podmínky pro práci s mikroskopy. Modernizovaná učebna vytváří předpoklady pro snazší a efektivnější zapojování žáků do badatelské činnosti v rámci vyučování – laboratorní práce
nebo samostatné badatelské pokusy. V rámci projektu bylo na školním pozemku instalováno venkovní vybavení (3 sady venkovního posezení), vytvářející základní pracovní prostor určený pro samostatnou či skupinovou práci žáků.

 

Web spravuje DUOWEB.cz