Pořízení elektromobilu

Projekt:

„Pořízení elektromobilu“,

díky kterému byl pořízen 1 elektromobil kategorie N1
do 3,5 t, byl financován Státním fondem životního
prostředí České republiky prostřednictvím Národního
programu Životního prostředí.

fzp

Web spravuje DUOWEB.cz