Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie a zřízení výtahu ZŠ Ležáků

Výzva č. :   68. ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD – SC 2.4

Specifický cíl:  4.1  POSÍLENÍ KUMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ZA ÚČELEM ZVÝŠENÍ KVALITY ŽIVOTA VE VENKOVSKÝCH OBLASTECH A AKTIVIZACE MÍSTNÍHO POTENICÁLU

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu byla modernizace odborné učebny určené pro výuku přírodních věd v Základní škole Ležáků, Hlinsko. Modernizace učebny spočívala ve výměně mobiliáře, nové elektroinstalace, rozvodů vody, podlahové krytiny. Kapacita učebny je 30 žákovských pracovních míst a 1 místo pro pedagogického pracovníka. V učebně byly dále instalovány tabule s pylonovými pojezdy a interaktivní dataprojektor. Pořízené vybavení bude sloužit ke kvalitní výuce, což povede k soustavnému rozvíjení dovedností žáků.
Společně s modernizací učebny došlo k úpravě venkovního prostranství pomocí výsadby vybraných okrasných dřevin, které budou rovněž využívány při výuce přírodních věd.
Součástí projektu bylo zajištění bezbariérovosti díky vybudování výtahu. Došlo tedy k instalaci výtahu včetně vybudování výtahové šachty.


Web spravuje DUOWEB.cz