Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

Prioritní osa: PO5
Specifický cíl: 5.1a – Komplexní řešení energetické náročnosti budovy
Výzva č. 70

Cíl projektu:
Cílem projektu bylo komplexní zateplení obvodových stěn objektu, soklu pod úroveň přilehlé podlahy přízemí, podhledu nad hlavním vstupem, dělící stěny k nevytápěné půdě, stropu suterénu, podlahy nevytápěné půdy a valbové střechy. Dále byla vyměněna původní okna a došlo k instalaci systému nuceného větrání s rekuperací tepla v učebnách školy. Zároveň došlo k výměně zdroje tepla.
Díky rekonstrukci dojde ke zlepšení tepelně technických vlastností obálky budovy, což povede ke snížení energetické náročnosti budovy.

Celkové způsobilé náklady projektu: 6 348 053,31 Kč
Příspěvek EU: 3 174 026,65 Kč

Web spravuje DUOWEB.cz