Bezpečnostní rada ORP Hlinsko

Bezpečnostní rada je koordinační orgán pro přípravu na krizové situace. Její vznik a úkoly jsou vymezeny zákonem č. 240/2000 Sb., § 21, 24 a nařízením vlády č. 462/2000 Sb., § 8, 9. Bezpečnostní rada vyhodnocuje stávající stav, připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací a stanovuje úkoly na pravidelných jednáních, které se konají nejméně 2x ročně. 

Miroslav Krčil DiS.
starosta města předseda BR
Zdeněk Eis
místostarosta města místopředseda BR
Jaroslav Černý tajemník bezpečnostní rady
tajemník BR
Mgr. Marta Nováková
tajemnice MÚ Hlinsko člen BR
Ing. Ivana Kopecká vedoucí odboru ŽP MÚ Hlinsko člen BR
Miroslav Obolecký velitel JSDH města Hlinsko člen BR
plk. Ing. Antonín Moravec
vedoucí územního odboru Policie ČR Chrudim člen BR
npor. Ing. Hynek Weber velitel požární stanice HZS Hlinsko člen BR
Ladislav Havlík vrchní strážník Městské policie Hlinsko stálý host BR


Web spravuje DUOWEB.cz