Krizový štáb ORP Hlinsko

Krizový štáb města Hlinska je pracovní orgán starosty k řešení krizových situací na území správního obvodu města Hlinska. Krizový štáb svolává starosta operativně, zejména k projednání zásadních záležitostí týkajících se krizové situace a přijetí krizových opatření spojených s nezbytným omezením základních práv a svobod. Členy krizového štábu jsou členové bezpečnostní rady, vedoucí pracovních skupin krizového štábu, zástupci složek IZS a odborníci s ohledem ne druh řešené mimořádné události nebo krizové situace.

Složení Krizové štábu ORP Hlinsko:

Miroslav Krčil DiS.
 starosta města  předseda KŠ
Zdeněk Eis
 místostarosta města   místopředseda KŠ
Jaroslav Černý
 krizové řízení ORP  tajemník KŠ
Mgr. Marta Nováková  tajemnice MÚ Hlinsko  člen KŠ
Ing. Ivana Kopecká
 vedoucí odboru ŽP MÚ Hlinsko  člen KŠ
Ladislav Havlík  vrchní strážník MP Hlinsko   člen KŠ

plk. Ing. Antonín Moravec
 vedoucí ÚO Policie ČR Chrudim  člen KŠ
npor. Ing. Hynek Weber   velitel požární stanice HZS Hlinsko  člen KŠ
Miroslav Obolecký  velitel jednotky SDH města Hlinsko  člen KŠ
Ing. Jaroslav Dvořák   vedoucí odboru OIMM MÚ Hlinsko  člen KŠ
Miroslav Brychnáč   vedoucí odboru dopravy MÚ Hlinsko  člen KŠ
Mgr. Leona Boháčová
 vedoucí finančního odboru MÚ Hlinsko  člen KŠ
Mgr. Vít Zavřel
  informatik MÚ Hlinsko  člen KŠ
Ing. Jiří Hladký  pracovník Stavebního úřadu MÚ Hlinsko  člen KŠ
Petr Stejskal   ředitel TS Hlinsko s. r. o.  člen KŠ
Josef Dočekal  vedoucí střediska Hlinsko -  Vodárenská spol. a.s.  člen KŠ

Web spravuje DUOWEB.cz