Povodňová komise ORP Hlinsko

 Složení povodňové komise ORP Hlinsko:

 

Miroslav Krčil DiS  starosta města  předseda
Zdeněk Eis  místostarosta města   místopředseda
Ing. Ivana Kopecká  vedoucí odboru ŽP MÚ Hlinsko  tajemník PK
Bc. Karolína Venzarová vodní hospodářství ŽP MÚ Hlinsko člen
Ing. Jitka Malinová vodní hospodářství ŽP MÚ Hlinsko člen
Jaroslav Černý krizové řízení ORP Hlinsko
člen
Petr Michek pracovník Lesy ČR, státní podnik člen
Bc. Karel Koudela ved. provozního střediska Pce člen
plk. Ing. Antonín Moravec 
ředitel ÚO PČR Chrudim člen
mj. Ing. Hynek Weber velitel HSZ PK - pož. st. Hlinsko člen
Ladislav Havlík vrchní strážník MP Hlinsko člen
Miloslav Křivský  Správa a údržba silnic - cestmistrovství Hlinsko 
člen
Josef Dočekal  Vodárenská společnost Chrudim, a.s. - provoz Hlinsko
člen

 

Web spravuje DUOWEB.cz