Komise rady města

 

Komise Rady města Hlinska pro volební období 2018-2022

 

Komise sociálně zdravotní
Jméno Funkce
 Renáta Plíšková předsedkyně
 Ivana Volfová členka
 MUDr. Eva Konývková členka
 Michal Akerman člen
 MUDr. Pavel Kropáček člen
 Alena Filipi členka
 Kateřina Jirmásková členka
 Jaroslava Vašáková členka

 

 

Komise dotační
Jméno Funkce
 Mgr. Dana Chaloupková předsedkyně
 Mgr. Michal Rakouš člen
 Jan Hoke člen
 PhDr. Magda Křivanová členka
 Ing. Ladislav Bis člen
 Miloš Akerman člen
 Ctibor Kovárník člen
 Šárka Štefančíková členka

 

 

Komise sociálně právní ochrany dětí není orgánem rady města

Komise sociálně právní ochrany dětí
Jméno Funkce
Mgr. Jana Kavalírová předsedkyně
PhDr. Ludmila Filipová členka
Josef Sodomka člen
Mgr. Michal Rakouš člen
Bc. Michaela Růžičková členka
František Hronek člen
Anna Plíšková členka
Yvona Ondráková tajemník

 

 

Web spravuje DUOWEB.cz