Komise rady města

 

Komise pro rozvoj města
Jméno Funkce
Milan Hudec předseda
Ing. Ladislav Kavalír člen
Mgr. Lucie Bisová členka
Michaela Sodomková členka
JUDr. Vratislav Beneš člen
Ing. Vladimír Zavřel člen
Miroslav Krejčí člen

 

 

Komise pro kulturu, sport a volnočasové aktivity
Jméno Funkce
Vladimír Severin předseda
Martin Kapitán člen
Ing. Martin Štorek člen
Ludmila Pavlišová členka
Radek Chlada člen
Ing. Miroslav Hebký člen
Petr Češík člen

 

 

Komise grantová
Jméno Funkce
Miloš Akerman předseda
Vlastimil Mataj
člen
  člen
PhDr. Magda Křivanová členka
Jan Hoke člen
Alena Šírová členka
Petr Ondráček člen

 

 

Komise sociálně-právní ochrany dětí
Jméno Funkce
Mgr. Jana Kavalírová předsedkyně
PhDr. Ludmila Filipová členka
Josef Sodomka člen
Mgr. Michal Rakouš člen
Bc. Michaela Růžičková členka
František Hronek člen
Anna Plíšková členka
Yvona Ondráková tajemník

 

 

Komise sociálně-zdravotní
Jméno Funkce
Renáta Plíšková předsedkyně
Michal Akerman člen
MUDr. Pavel Kropáček člen
Ivana Volfová členka
  členka
Květoslava Chaloupková členka
MUDr. Eva Konývková členka

 

Web spravuje DUOWEB.cz