Organizační struktura

Zastupitelstvo města

Rada města

         Starosta (Miroslav Krčil, DiS. - Hlavní budova - 1. patro)

Krizové řízení, prevence kriminality (budova MP)

1. Místostarosta (Zdeněk Eis - Hlavní budova - 1. patro)

Místostarosta (Petr Svoboda - Hlavní budova - 1. patro)

Městská policie (Adámkova třída 654)

Tajemnice (Hlavní budova - 1. patro)

Odbor Kancelář tajemníka

Úsek správní (Adámkova 554)

Úsek provozně-právní (Hlavní budova - vchod A, B)

Odbor finanční a ekonomický   (Hlavní budova - vchod C - 1. patro)

Oddělení dotací (Hlavní budova - 1. patro)

Odbor životního prostředí (Adámkova 554 - 2. patro)

Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví (Poděbradovo nám. 1570)

Orgán sociálně právní ochrany dětí (Hlavní budova - přízemí vpravo)
Úsek školství a zdravotnictví (Poděbradovo nám. 1570)

Úsek sociálních věcí (Poděbradovo nám. 1570)

Odbor obecní živnostenský úřad (Adámkova 554 - 3. patro)
Odbor dopravy (Adámkova 554 - 1. patro)

Odbor investic a městského majetku (Hlavní budova - vchod B)

                             Stavební úřad (Adámkova 554 - 2. patro)

Úsek územního řízení a stavebního řádu
Úsek územního plánováni a GIS
Úsek silničního hospodářství
Úsek památkové péče

 

 

Grafické schéma organizační struktury MěÚ Hlinsko:

 
Organizační struktura

 

Web spravuje DUOWEB.cz