Odbor životního prostředí


Odpadové hospodářství
Vodní hospodářství
Ochrana ovzduší
Ochrana přírody
Ochrana zemědělského půdního fondu
Lesy, myslivost
Rybářství


Odbor životního prostředí
Ing. Ivana Kopecká469326155   vedoucí odboru, odpadové hospodářství
Andrea Boguajová, DiS. 469326156   ochrana ovzduší, rybářství
Ing. Jitka Malinová469326154   vodní hospodářství
Bc. Karolína Venzarová469326152   vodní hospodářství
Ing. Petr Uher469326150   lesy, myslivost
Světla Vlková469326153   zemědělský půdní fond, ochrana přírody
Bc. Jana Kopecká469326151   administrativa, souhrnná vyjádření odboru

Web spravuje DUOWEB.cz