Odbor životního prostředí


Odpadové hospodářství
Vodní hospodářství
Ochrana ovzduší
Ochrana přírody
Ochrana zemědělského půdního fondu
Lesy, myslivost
Rybářství


Odbor životního prostředí
RNDr. Jaroslava Šulcová469326156 606635717 (VoIP) vedoucí odboru, ovzduší
Ing. Ladislav Bis469326154 724192907 (VoIP) vodní hospodářství
Andrea Boquajová, DiS.469326152 vodní hospodářství
Bc. Hana Kroužilová469326152 vodní hospodářství
Ing. Ivana Kopecká469326155 odpadové hospodářství, rybářství, souhrnná stanoviska odboru
Ing. Petr Uher469326150 lesy, myslivost
Světla Vlková469326153 zemědělský půdní fond, ochrana přírody

Web spravuje DUOWEB.cz