Odbor životního prostředí


Odpadové hospodářství
Vodní hospodářství
Ochrana ovzduší
Ochrana přírody
Ochrana zemědělského půdního fondu
Lesy, myslivost
Rybářství


Odbor životního prostředí
Ing. Ivana Kopecká469326155 723 534 566 (VoIP) vedoucí odboru, odpadové hospodářství
Andrea Boguajová, DiS. 469326156 ochrana ovzduší, rybářství, souhrnná vyjádření odboru
Ing. Jitka Malinová469326154 vodní hospodářství
Bc. Hana Kroužilová469326152 vodní hospodářství
Ing. Petr Uher469326150 lesy, myslivost
Světla Vlková469326153 zemědělský půdní fond, ochrana přírody
Bc. Jana Kopecká469326151 administrativní pracovnice

Web spravuje DUOWEB.cz