Rybářství

Výkon státní správy na úseku rybářství podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži a ochraně mořských rybolovných zdrojů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb.
  • na návrh vlastníka nebo uživatele rybářského revíru ustanovuje, odvolává či zrušuje rybářskou stráž a vede evidenci všech rybářských stráží ve své působnosti
  • vydává rybářské lístky
  • projednává na tomto úseku přestupky podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
     
Web spravuje DUOWEB.cz