Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví

 

V sociální sféře se činnost odboru zaměřuje zejména na výkon sociálně-právní ochrany dětí, činností sociální práce a funkce kurátora pro dospělé. Pracovníci odboru dále vedou evidenci žádostí o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou. 


Ve sféře školství odbor zajišťuje veškerou agendu vyplývající ze skutečnosti, že Město Hlinsko je zřizovatelem mateřských školek Rubešova (s odloučeným pracovištěm v ul. Milíčova) a Budovatelů, základních škol Ležáků, Smetanova a Resslova, základní umělecké školy a domu dětí a mládeže. Odkazy na jednotlivé školské organizace najdete zde.

V oblasti zdravotnictví odbor koordinuje systém dostupnosti stomatologické péče ve dnech pracovního klidu v regionu Hlinecka a Skutečska. Město Hlinsko dále provozuje Lékařskou pohotovostní službu, která je spolufinancována městem Hlinskem a obcemi jeho správního obvodu a dále Zdravotnickou záchrannou  službou Pardubického kraje. Podrobnosti naleznete zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví
Bc. Martin Vtípil, DiS.773801065, 469315371   vedoucí odboru
Dana Myšková, DiS.737204659, 469315370   sociální pracovnice, kurátorka pro dospělé
Bc. Lucie Vařejčková, DiS.739320159, 469315355   sociální pracovnice
Ing. Ivana Víšková733612947, 469315356   sociální pracovnice, veřejná opatrovnice
Yvona Ondráková734645025, 469315377   soc. právní ochrana, kurátorka pro děti a mládež
Erika Jančigová739386850, 469315378   soc. právní ochrana dětí, trestná činnost páchaná na dětech
Pavlína Šally, DiS.734393012, 469315379   náhradní rodinná péče
Kateřina Tlustá, DiS.731128791, 469315375   soc. právní ochrana dětí
Mgr. Lenka Sodomková739320160, 469315376   soc. právní ochrana dětí, dohody o výkonu pěstounské péče
Bc. Petra Culková, DiS.469315376   sociálně-právní ochrana dětí
Ing. Dušková Jana469315352   školství, stomatologie
Bc. Věra Sokolová469315353   školství, LPS
Mgr. Jaroslav Marek774 506 274   koordinátor komunitního plánování

 

 

 

 

 

Web spravuje DUOWEB.cz