Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví

 

V sociální sféře se činnost odboru zaměřuje zejména na výkon sociálně-právní ochrany dětí, činností sociální práce a funkce kurátora pro dospělé. Pracovníci odboru dále vedou evidenci žádostí o přidělení bytu ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům a žádosti o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou. 


Ve sféře školství odbor zajišťuje veškerou agendu vyplývající ze skutečnosti, že Město Hlinsko je zřizovatelem mateřských školek Rubešova (s odloučeným pracovištěm v ul. Milíčova) a Budovatelů, základních škol Ležáků, Smetanova a Resslova, základní umělecké školy a domu dětí a mládeže. Odkazy na jednotlivé školské organizace najdete zde.

V oblasti zdravotnictví odbor koordinuje systém dostupnosti stomatologické péče ve dnech pracovního klidu v regionu Hlinecka a Skutečska. Město Hlinsko dále provozuje Lékařskou pohotovostní službu, která je spolufinancována městem Hlinskem a obcemi jeho správního obvodu a dále Zdravotnickou záchrannou  službou Pardubického kraje. Podrobnosti naleznete zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví
Bc. Martin Vtípil, DiS.773801065, 469315371 773801065 (VoIP) vedoucí odboru
Dana Myšková, DiS.737204659, 469315370 737204659 (VoIP) sociální pracovnice, kurátorka pro dospělé
Bc. Lucie Vařejčková, DiS739320159, 469315355 739320159 (VoIP) sociální pracovnice
Ing. Ivana Víšková733612947, 469315356 733612947 (VoIP) sociální pracovnice, veřejná opatrovnice
Yvona Ondráková734645025, 469315377 734645025 (VoIP) soc. právní ochrana, kurátorka pro děti a mládež
Erika Jančigová739386850, 469315378 739386850 (VoIP) soc. právní ochrana dětí, trestná činnost páchaná na dětech
Bc. Libuše Vašková734393012, 469315379 734393012 (VoIP) náhradní rodinná péče
Mgr. Kristýna Poláková731128791, 469315375 731128791 (VoIP) soc. právní ochrana dětí
Bc. Marie Vacková739320160, 469315376 739320160 (VoIP) soc. právní ochrana dětí, dohody o výkonu pěstounské péče
Ing. Jana Dušková469315352 školství, stomatologie
Bc. Věra Sokolová469315353 školství, LPS

 

 

 

 

 

Web spravuje DUOWEB.cz