Sociální práce


Potřebujete radu nebo pomoc?

Dostali jste se do nepříznivé životní situace, se kterou si nevíte rady?

Potřebujete pomoci se zajištěním péče o sebe, svou domácnost či o svého blízkého?

Chcete něco změnit?


Kontaktujte SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA, který Vám ZDARMA poradí, pomůže nebo zprostředkuje pomoc.
 

 • zajišťujeme sociální poradenství pro občany města Hlinska a jeho správního obvodu, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci (osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny, rodiny s dětmi, seniory, cizince, osoby v hmotné nouzi apod.)  
 • na základě pověření soudem vykonáváme opatrovnictví osob s omezenou svéprávností k právním úkonům, poskytneme poradenství v této oblasti  
 • zajišťujeme agendu ustanovování zvláštních příjemců dávek důchodového pojištění a nepojistných dávek 
 • vydáváme a vyměňujeme parkovací průkazy pro držitele průkazu osoby se zdravotním postižením typu ZTP a ZTP/P 
 • podílíme se na plánování rozvoje sociální služeb v našem regionu 
 • vyřizujeme agendu sociálních pohřbů
 • distribuujeme Euroklíč
 • pomůžeme  vám sepsat různá podání (odvolání, návrhy k soudu apod.)
 • každé pondělí a středu vydáváme občanům města Hlinska a jeho místních částí průkazky na Hlinecké taxi - zvýhodněnou přepravu pro seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby pečující o dítě do 4 let věku

 

Na koho se můžete obracet:

 
Dana Myšková, DiS., tel.: 469 315 370
 
Bc. Lucie Vařejčková, DiS., tel.: 469 315 355
 
Ing. Ivana Víšková, tel.: 469 315 356
 

Vedoucí odboru:

Bc. Martin Vtípil, DiS., tel.: 469 315 371


V jakých dalších konkrétních oblastech Vám můžeme pomoci?


Bydlení
Pomoc při udržení stávajícího bydlení, pomoc s hledáním náhradního bydlení, poradenství v oblasti nájemních smluv apod.

Finance
Poradenství týkající se půjček a vysvětlení možných rizik, podpora při správném hospodaření s financemi, sestavení domácího rozpočtu, pomoc při řešení dluhů a exekucí (doporučení na specializovaná místa), pomoc při podání návrhu na oddlužnění, poradenství v oblasti spotřebitelských smluv, pomoc při komunikaci s věřiteli, spolupráce při domluvě splátkových kalendářů, poskytnutí informací o sociálních dávkách, pomoc při řešení situace hmotné nouze.

 

Zaměstnanost
Podpora při vyhledávání zaměstnání a při uplatnění na trhu práce, pomoc při vyplňování formulářů, pomoc při sepisování životopisů, doprovod při jednání na úřadu práce a se zaměstnavateli, nácvik vhodného chování při jednání se zaměstnavatelem, podpora pravidelné docházky do zaměstnání.

Jednání na úřadech a dalších institucích
Pomoc při komunikaci a jednání na úřadech, doprovod na úřady, nácvik vhodného chování při jednání na úřadech, nácvik telefonování při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při zrpostředkování sociálních dávek, pomoc při vyplnění žádostí o dávky, poradenství v oblasti sociálního zabezpečení, pomoc při vyřizování občanství a osobních dokladů, pomoc s listinami, formuláři, úředními dopisy apod.

Zajištění péče druhé osoby
Poradenství a pomoc v oblasti zajištění péče druhými osobami (např. máte blízkou osobu v LDN a nevíte, jak zajistit péči po jejím propuštění), poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek a pomoc při zajištění pomůcky, poradenství při výběru a zprostředkování vhodné sociální služby.


Pomoc při řešení dalších sociálních situací
jež nejsou uvedeny a jsou v kompetenci sociálního pracovníka.


Sociální pracovník vždy:

 • respektuje Vaše soukromí a právo na osobní svobodu a svobodu pohybu  
 • poskytuje podporu a pomoc diskrétně bez rozdílu pohlaví, rodinného stavu, národnosti atd.
 • nabídne možnost řešení situace a respektuje Vaše rozhodnutí a můžete kdykoliv spolupráci ukončit
 • podporuje samostatnost a schopnost klientů
 • přistupuje ke každému individuálně a je pro Vás partnerem
 • dodržuje mlčenlivost a osobní údaje předává jen se souhlasem

 

Sociálního pracovníka můžete navštívit zcela nezávazně a anonymně. Víte-li o někom, komu může sociální pracovník pomoci, neváhejte sociálního pracovníka kontaktovat. Nejvhodnější to je telefonicky, případně emailem. Můžete si dohodnout osobní setkání a na základě domluvy Vás může pracovník osobně navštívit.

 

Web spravuje DUOWEB.cz