Sociálně-právní ochrana dětí


Orgán sociálně-právní ochrany dětí  (OSPOD) se zabývá:

 • problematikou náhradní rodinné péče
 • trestnou činností dětí a mládeže
 • výchovnými problémy dětí a mládeže (záškoláctví, útěky z domova, užívání návykových látek atd.)
 • trestnou činností páchanou na dětech (týrání, zneužívání, zanedbávání, ohrožování výchovy)
 • situací dětí v rodině v souvislosti s rozvodem rodičů
 • úpravami styku dětí s rodičem
 • záležitostmi svobodných matek
 • úpravami výživného
 • popřením a určením otcovství
 • dětmi s nařízenou ústavní výchovou nebo jiným výchovným opatřením
 • dalšími činnostmi a aktivitami zaměřujícími se na prevenci sociálně patologických jevů

 


Pracovní doba OSPOD je totožná s pracovní dobou Městského úřadu Hlinsko:

Pondělí

7:30 - 17:00

Úterý

8:00 - 15:00

Středa

7:30 - 17:00

Čtvrtek

8:00 - 15:00

Pátek

8:00 - 14:30

Pracoviště OSPOD naleznete v historické budově radnice na Poděbradově nám. 1 v přízemí vpravo.

Seznam obcí správního obvodu ORP Hlinsko 

Návaznost OSPOD na další subjekty

 

Sociální kuratela, náhradní rodinná péče, ochrana týraných a zneužívaných dětí a agenda dohod o výkonu pěstounské péče je zajišťována příslušnými pracovnicemi pro celý správní obvod:


Yvona Ondráková

 • sociální kuratela pro děti a mládež, tel. 469 315 377, mobil 734 645 025


Bc. Petra Culková, DiS.

 • náhradní rodinná péče, tel. 469 315 379, mobil 734 393 012


Erika Sodomková

 • ochrana týraných a zneužívaných dětí, nezl. oběti trestné činnosti, tel. 469 315 378, mobil 739 386 850

   

Bc. Libuše Vašková

 • dohody o výkonu pěstounské péče, tel. 469 315 376, mobil 739 320 160

 

Pro ostatní činnosti sociálně-právní ochrany dětí je správní území rozděleno do okrsků a podle místa trvalého bydliště vašeho dítěte se můžete obracet přímo na konkrétní sociální pracovnici:


Mgr. Kristýna Benešová - tel. 469 315 375, mobil 731 128 791

 

 1. Hlinsko - ulice: Adámkova tř., Blatenská, Čelakovského, Drahý růžek, Dukelských hrdinů, Erbenova, Fügnerova, Hálkova, Holetínská, Faráře Toufara, Hřbitovní, Hřibova, Jungmannova, K. Lidického, K tržišti, Klicperova, Komenského, Krátká, Na Drahách, Nádražní, Olšinky, O. Nejedlého, Pod Rybníčkem, Příčná, Resslova, Rváčovská, Srnská, Straněnská, Třebízského, Tyršova, Veleslavínova, Wilsonova, Za Drahou a místní části Čertovina, Chlum, Srní, Kouty
 2. Vojtěchov, včetně místní části Pláňavy
 3. Raná, včetně místních částí Medkovy Kopce, Oldřetice
 4. Studnice, včetně místních částí Košínov, Zalíbené
 5. Vítanov, včetně místní části Stan
 6. Vortová, včetně místních částí Lány, Lhoty
 7. Jeníkov
 8. Svratouch
 9. Pokřikov

 


Yvona Ondráková, tel. 469 315 377, mobil 734 645 025

 

 1. Hlinsko - ulice: Budovatelů, ČSA, Čechova, Karlova, Kavánova, Květná, Ležáků, Luční, Máchova, Májová, Na Sadech, Nade Mlýnkem, Nerudova, Ocelová, Palackého, Polní, Poličská, Purkyňova, Raisova, Rataje, Rubešova, Smetanova, Slavíčkova, Šafaříkova, Taussigova, U Drachtinky, U Lípy, Žitná

 

Bc. Libuše Vašková, tel. 469 315 376, mobil 739 320 160

 

 1. Hlinsko - ulice: Družstevní, Jiráskova a místní část Blatno
 2. Všeradov, včetně místních částí Jasné Pole, Milesimov
 3. Vysočina, včetně místních částí Dřevíkov, Možděnice, Rváčov, Svobodné Hamry, Svatý Mikuláš, Veselý Kopec
 4. Miřetice, včetně místních částí Bošov, Čekov, Dachov, Dubová, Havlovice, Krupín, Majlant, Švihov
   

 

Erika Sodomková, tel. 469 315 378, mobil 739 386 850

 1. Hlinsko - ulice: Anglická, Budovcovo nábř., Českobratrská, Dalimilova, Dvořákovo nábř., Havlíčkova, Husova, Italská, Křivá, Milíčova, Nad Parkem, Na Řekách, Poděbradovo nám., Rokycanova, Studnická, Táborská, Tylovo nám., U Tvrze, Vinohradská, Za Radnicí
 2. Kladno
 3. Tisovec, včetně místních částí Dřeveš, Kvasín, Otáňka, Vrbětice
 4. Včelákov, včetně místních částí Bystřice, Dolní Babákov, Hůrka, Příkrakov, Střítež, Vyhnánov
 5. Trhová Kamenice, včetně místních částí Rohozná, Kameničky, Zubří, Hluboká, Polom, Petrov
 6. Krouna, včetně místních částí Čachnov, Františky, Oldříš, Rychnov, Ruda
 7. Otradov
 8. Dědová
 9. Kameničky, včetně místní části Filipov
 10. Holetín, včetně místní části Horní Babákov
 11. Hamry
 

Na uvedených mobilních telefonních číslech jsou pracovnice dostupné pouze v pracovní době.

Nejdůležitější právní předpisy související s výkonem sociálně právní ochrany dětí:

 • zákon č. 104/1991 Sb., Úmluva o právech dítěte
 • zákon č. 359/1999 Sb., O sociálně-právní ochraně dětí
 • zákon č.   99/1963 Sb., Občanský soudní řád
 • zákon č. 292/2013 Sb., O zvláštních řízeních soudních
 • zákon č.   89/2012 Sb., Občanský zákoník
 • zákon č. 218/2003 Sb., O odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže
 • zákon č. 200/1990 Sb., Zákon o přestupcích
 • zákon č. 140/1961 Sb., Trestní zákon
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád
 • zákon č. 141/1961 Sb., Trestní řád

 

Web spravuje DUOWEB.cz