Projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů SPOD

Pracoviště orgánu sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Hlinsko je zapojeno do projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (více o projektu na www.pravonadetstvi.cz).

 

Výstupy z aktivit:

Zpráva z mapování potřeb ORP Hlinsko (základní verze)

Zpráva z mapování potřeb ORP Hlinsko (rozšířená verze)

Analýza místní sítě služeb a návrh její optimální podoby

Desatero oborové a mezioborové spolupráce

 

Místní spolupráce škol a OSPOD:

1. setkání 3.11.2017

Pozvánka, program a cíl

Zápis ze setkání

Vyhodnocení zpětné vazby

Tisková zpráva

 

2. setkání 9.2.2018

Pozvánka, program a cíl

Schéma komunikace OSPOD-školy

Formulář oznámení školou

Formulář žádosti o zprávu

Zápis ze setkání

Vyhodnocení zpětné vazby

Tisková zpráva

 

3. setkání 8.6.2018

Pozvánka, program a cíl

Vodítka pro spolupráci škol s orgány veřejné moci v ORP Hlinsko

Zápis ze setkání

Vyhodnocení zpětné vazby

 

4. setkání 30.11.2018

Pozvánka, program a cíl

Prezentace Včasné rozpoznání ohrožení dítěte - východiska

Prezentace Včasná detekce ohroženého dítěte

Zápis ze setkání

Vyhodnocení dotazníku zpětné vazby

 

5. setkání 8.3.2019

Pozvánka, program a cíl

Leták pro rodiče, učitele a další vychovatele (po kliknutí na webovou adresu služby se načte její web)

Zápis ze setkání

Vyhodnocení dotazníku zpětné vazby

 

6. setkání 26.4.2019

Pozvánka, program a cíl

Prezentace Kam jsme se posunuli a jak dál?

Zápis ze setkání

Tisková zpráva

 

7. setkání 29.11.2019

Pozvánka, program a cíl

Vyhodnocení dotazníku zpětné vazby

Web spravuje DUOWEB.cz