Standardy

Orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) jsou od 1. 1. 2015 povinny naplňovat Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany dle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Standardizace má zajistit, aby sociálně-právní ochrana byla poskytována dle předem daných postupů a pravidel, nikoliv nahodile.

Znění jednotlivých standardů a kritérií OSPOD Městského úřadu Hlinsko naleznete v Mapě naplňování standardů kvality OSPOD. 

 

Mapa naplňování standardů kvality OSPOD

Název dokumentu

Datum aktualizace

Dokument ke stažení

Standard č. 1:

Místní a časová dostupnost

01.03.2021

Kritérium 1a

Kritérium 1b

Související interní předpisy:

  • Směrnice č. 01/2013 Používání služebních motorových vozidel
  • Metodický pokyn vedoucího odboru sociálních věcí školství a zdravotnictví č. 1/2014 Okrsky, specializace a zastupitelnost pracovníků OSPOD
  • Směrnice č. 03/2014/T Pracovní řád MÚ Hlinsko
  • Metodický pokyn vedoucího odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví č. 2/2014 Postupy pracovníků OSPOD v rámci pracovní pohotovosti

Standard č. 2:

Prostředí a podmínky

01.03.2021

Kritérium 2a

Kritérium 2b

Kritérium 2c

Kritérium 2d

Související interní předpisy:

  • Směrnice č. 03/2014/T Pracovní řád MÚ Hlinsko
  • Směrnice č. 01/2013 Používání služebních motorových vozidel
  • Směrnice č. BP 6 Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných nápojů

Standard č. 3:

Informovanost o výkonu SPOD

11.08.2017

Kritérium 3a

Kritérium 3b

Související interní předpisy:

  • Směrnice č. 03/2014/T Pracovní řád MÚ Hlinsko

Standard č. 4:

Personální zabezpečení výkonu SPOD

01.01.2021

Kritérium 4a

Kritérium 4b

Kritérium 4c

Související interní předpisy:

  • Směrnice č. 01/2014/T Organizační řád MÚ Hlinsko

Standard č. 5:

Přijímání a zaškolování

14.07.2020

Kritérium 5a

Kritérium 5b

Kritérium 5c

Kritérium 5d

Kritérium 5e

Standard č. 6:

Profesní rozvoj zaměstnanců

11.09.2015

Kritérium 6a

Kritérium 6b

Kritérium 6c

Kritérium 6d

Standard č. 7:

Prevence

03.03.2015

Kritérium 7a a 7b

Standard č. 8:

Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu

03.03.2015

Kritérium 8a

Kritérium 8b

Kritérium 8c

Kritérium 8d

Standard č. 9:

Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

03.03.2015

Kritérium 9a

Kritérium 9b

Kritérium 9c

Kritérium 9d

Standard č. 10:

Kontrola případu

01.01.2020 Kritérium 10a

Standard č. 11:

Rizikové a nouzové situace

03.03.2015 Kritérium 11a

Standard č. 12:

Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

03.03.2015

Kritérium 12a

Kritérium 12b

Standard č. 13:

Vyřizování a podávání stížností

01.11.2018

Kritérium 13a a 13b

Standard č. 14:

Návaznost výkonu SPOD na další fyzické osoby a právnické osoby

21.10.2019

Kritérium 14a

Kritérium 14b

 

 

Web spravuje DUOWEB.cz