Poplatky

Místní poplatky

A) Místní poplatek za komunální odpad

Výše místního poplatku za komunální odpad pro rok 2019 v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Hlinsko č. 4/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí 560 Kč na poplatníka a rok. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 4. 2019 nebo ve dvou splátkách tak, že první polovina poplatku bude uhrazena do 30. 4. 2019 a druhá polovina do 31. 10. 2019. Záměr platit poplatek ve dvou splátkách musí být předem správci poplatku oznámen (viz Formuláře a tiskopisy).    

 

B) Místní poplatek ze psů v souladu s obecně závaznou vyhláškou města č. 3/2010 o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů 

 

Sazba poplatku ze psů za kalendářní rok činí:

a) za prvního psa v rodinném domě 300 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v rodinném domě 440 Kč
c) za prvního psa v domech se třemi a více byty 1 000 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v domech se třemi a více byty 1 500 Kč
e) za prvního psa v rodinném domě v místních částech Blatno, Chlum, Srní, Čertovina a Kouty 200 Kč
f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v rodinném domě v místních částech Blatno, Chlum, Srní, Čertovina a Kouty 300 Kč
g) za prvního psa v domech se třemi a více byty v místních částech Blatno, Chlum, Srní, Čertovina a Kouty 400 Kč
h) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v domech se třemi a více byty v místních částech Blatno, Chlum, Srní, Čertovina a Kouty 600 Kč
i) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200 Kč
j) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. i) tohoto ustanovení 300 Kč

 

C) Místní poplatek za užívání veřejného prostranství - Vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Sazby poplatků za užívání veřejného prostranství – město Hlinsko

  dlouhodobé umístění  krátkodobé používání 
umístění stánku, pultu, stolku, kiosku k prodejním účelům včetně skládek a vystaveného zboží 400,-- Kč/m2/měsíc 30,-- Kč/m2/den
umístění reklamního zařízení všeho druhu 200,-- Kč/m2/měsíc 10,-- Kč/m2/den
provádění výkopových prací (překopy místních komunikací)   3,-- Kč/m2/den
umístění dočasných staveb, stavebních zařízení a skládek materiálu při realizaci, rekonstrukci a opravě staveb   1,-- Kč/m2/den
umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje – předzahrádky před restaurací 20,-- Kč/m2/měsíc  
provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných zařízení 3.000,-- Kč/týden 30,-- Kč/m2/den
vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozidlo 6.000,-- Kč/rok Poděbradovo náměstí 5.200,-- Kč/rok ostatní parkovací plochy

 


Správní poplatky

      Zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web spravuje DUOWEB.cz