Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. v aktuálním roce naleznete zde:

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. od roku 2016 + starší 5 měsíců naleznete zde:

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2019 stáhnout (formát PDF, 267 Kb)
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2018 stáhnout (formát PDF, 270 Kb)
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2017 stáhnout (formát PDF, 192 Kb)
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2016 stáhnout (formát PDF, 190 Kb)
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2015 stáhnout (formát PDF, 118 Kb)
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2014 stáhnout (formát PDF, 500 Kb)
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2013 stáhnout (formát PDF, 20 Kb)
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2012 stáhnout (formát PDF, 26 Kb)
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2011 stáhnout (formát PDF, 25 Kb)
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2010 stáhnout (formát PDF, 60 Kb)
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2009 stáhnout (formát PDF, 50 Kb)

 

  

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2015

Dotaz: Mgr. Josef Remeš - přítomnost na pracovišti 4. a 5.11.2014 a výše platu a odměn za rok 2014

Odpověď: ke stažení zde


Dotaz: Činnost Městské policie Hlinsko

Odpověď: ke stažení zde


Dotaz: Smlouvy - ATS-TELCOM Praha a.s.

Odpověď: ke stažení zde


Dotaz: Investiční plány města pro rok 2015

Odpověď: ke stažení zde


Dotaz: Míra a rozsah využívání veřejného osvětleni

Odpověď: ke stažení zde


Dotaz: Investiční plány města pro rok 2015

Odpověď: ke stažení zde


Dotaz: Počet zaměstnanců MěÚ

Odpověď: ke stažení zde


Dotaz: Bagrování koryta Chrudimky - k.ú. Trhová Kamenice

Odpověď: ke stažení zde


Dotaz: Poskytování služeb - vnitřní a venkovní úklid, správa a údržba nemovitostí, ...

Odpověď: ke stažení zde


Dotaz: Pravomocná rozhodnutí o vyvlastnění vydaných od 01/2012 Městem Hlinsko ....

Odpověď: ke stažení zde


Dotaz: Výše státního příspěvku na výkon pěstounské péče za rok 2013 a 2014

Odpověď: ke stažení zde


Dotaz: Fond, jehož prostřednictvím mohou občané žádat o fin. pomoc mimo rámec systému pomoci v hmotné nouzi

Odpověď: ke stažení zde


Dotaz: Investiční plány města pro rok 2015

Odpověď: ke stažení zde


Dotaz: Užívání právního informačního systému

Odpověď: ke stažení zde


Dotaz: Č.p. 193 Blatno - umístění mimo povodňové území

Odpověď: ke stažení zde


Dotaz: Využívání externího dodavatele právních služeb, plánování vyhlášení výběr. Řízení na právní služby

Odpověď: ke stažení zde


Dotaz: Informace o platech a odměnách nejvýše postavených úředníků za rok 2014

Odpověď: ke stažení zde


Dotaz: Zahájení sankčního řízení ve věci nepovoleného nakládání s podzemními vodami "Peklo"

Odpověď: ke stažení zde


Dotaz: Zahájení sankčního řízení ve věci nepovoleného nakládání s podzemními vodami "Peklo"

Odpověď: ke stažení zde


Dotaz: Žádost o zaslání kompletní kopie spisu S-ODP/SPR-116/2015 - 11

Odpověď: ke stažení zde


Dotaz: Informace o umísťování a povolování stavby "Volnočasové zařízení Medkovy Kopce"

Odpověď: ke stažení zde


Dotaz: Žádost o zaslání všec h informací vložených do spisu S-ODP/SPR-116/2015 po 8. 9. 2015

Odpověď: ke stažení zde


Dotaz: Stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace (zák. č. 106/1999 Sb.)

Odpověď: ke stažení zde


Dotaz: Seznam členů rady města a jejich politická příslušnost od roku 2002

Odpověď: ke stažení zde


Dotaz: Popis dopravní obslužnosti VZ Medkovy Kopce obsaženého ve SP k vlastní stavbě a ke všem změnám před dokončením, které nabyly právní moci. Uvedení počtu vozidel v denních či týdenních intervalech, s kterými výše uvedený popis dopravní obslužnosti počítá.

Odpověď: ke stažení zde


Dotaz: Seznam fungujících stanic měření emisí podle zákona č. 56/2001 Sb., dále podle novely tohoto zákona č. 239/2013 Sb.

Odpověď: ke stažení zde


 

Web spravuje DUOWEB.cz