Ostatní předpisy


       

Platnost od Předpis Text předpisu
01.09.2011 Směrnice pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek Zobrazit
01.02.2017 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek Zobrazit
01.03.2016 Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací Zobrazit
24.10.2011 Plán zimní udržby 2011 Zobrazit
01.02.2014 Směrnice upravující postup přijímání, evidenci, vracení a
likvidaci nálezů a skrytých věcí
Zobrazit
22.12.2008 Směrnice č.1/2008 pro provedení inventarizace Zobrazit
22.12.2008 Směrnice č.2/2008 - Harmonogram účetní závěrky Zobrazit
06.02.2008 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností Zobrazit
01.02.2014 Pravidla pro povolení zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro držitele ZTP nebo ZTP/P průkazu Zobrazit
06.02.2018 Pravidla pro privatizaci bytového fondu ve vlastnictví města Hlinska. Zobrazit
15.02.2017 Směrnice č. 04/2017/R - poskytování věcných a peněžitých darů občanům města Zobrazit
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web spravuje DUOWEB.cz