Optimalizace interních organizačních vazeb ...


Projekt
"Optimalizace interních organizačních vazeb a dokumentů a optimalizace finančních procesů ve vazbě na efektivnost fungování Městského úřadu Hlinsko"


Městský úřad Hlinsko pokračuje v realizaci projektu "Optimalizace interních organizačních vazeb a dokumentů a optimalizace finančních procesů ve vazbě na efektivnost fungování Městského úřadu Hlinsko", který je spolufinancovaný z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt pro nás realizuje firma AQE advisors, a.s., Brno.
Realizace projektu byla zahájena 1. ledna 2013 s cílem zvyšování kvality a efektivity výkonu veřejné správy MÚ Hlinsko. Aktivity projektu jsou zaměřeny na oblast finančních procesů (zejména rozpočtového procesu), a nastavení propojenosti organizačních vazeb na vnitřní předpisy úřadu v přenesené i samostatné působnosti. Součástí projektu je i vzdělávání zaměstnanců úřadu.
Výstupy projektu budou zahrnovat implementaci moderních metod jak v oblasti finančního řízení, tak i řízení lidských zdrojů.
V uplynulém období byly veškeré vnitřní dokumenty zrevidovány dodavatelskou firmou a byla vyhodnocena jejich aktuálnost a soulad s platnou legislativou. Následně došlo po konzultaci s realizačním týmem sestaveným ze zaměstnanců úřadu k jejich aktualizaci nebo tvorbě nových. Samostatně probíhá práce na finančním odboru, kde vznikají nové dokumenty a finanční procesy potřebné pro práci odboru.
V rámci vzdělávání zaměstnanců úřadu proběhlo dvoudenní školení vedoucích odborů na téma "Řízení lidských zdrojů". Náplní byla analýza současného stavu na úřadech, přehled personálních činností včetně požadavků na roli personalistů, role vedoucích zaměstnanců, řízení lidských zdrojů ve vztahu k počtu zaměstnanců úřadu.
Celý projekt má být dokončen v prvním čtvrtletí roku 2014. 
Web spravuje DUOWEB.cz