Stavební parcely v Srní

parcely SrniMěsto Hlinsko nabízí pozemky pro individuální výstavbu rodinných domů v místní části Srní. Jedná se celkem 22 o pozemků o velikosti 677 až 1209 m2 ve třech lokalitách. Cena zainvestovaného pozemku 300,-- Kč za 1 m2. Inženýrské sítě (kanalizace, vodovod, elektro, veřejné osvětlení, komunikace) budou provedeny ve dvou etapách v letech 2008 až 2010, a to  dle zájmu o pozemky v jednotlivých lokalitách (lokalita A a lokality B+C).

 

Podmínky prodeje pozemků:

- stavby RD budou zkolaudovány do pěti let od vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí
- při nedodržení této podmínky odkoupí město Hlinsko zpět pozemek za stejných podmínek (300,-- Kč/m2) v případě, že výstavba nebyla vůbec zahájena
- v případě nedodržení termínu dokončení stavby (stavba rozestavěna a nezkolaudována) zaplatí kupující smluvní pokutu ve výši odpovídající částce 300,-- Kč/m2 (dvojnásobek původní kupní ceny)

 

Žádosti o prodej pozemků podávejte na odbor investic a městského majetku, odd. MM, pan Holec, tel. 469315337, 721556949, holec@hlinsko.cz., kde také získáte další informace.
 

Web spravuje DUOWEB.cz