Telefonní seznam


Městský úřad Hlinsko
Vedení města
Městská policie - 603 386 614
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Odbor Kancelář tajemníka - 724 833 471
Odbor finanční a ekonomický - 723 690 554
Odbor investic a městského majetku
Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví
Stavební úřad
Odbor dopravy
Odbor životního prostředí
Živnostenský úřad - 774 793 474
Ostatní zařízení
Úřad práce
Státní sociální podpora Úřadu práce Chrudim, kontaktní místo Hlinsko


Městský úřad Hlinsko Úvodní seznam
 ústředna Poděb. nám. 1469315300
 Fax Poděb. nám. 1469319255 centrální fax
 ústředna Adámkova 554469326111
 Fax Adámkova 554469319494 centrální fax
 mesto@hlinsko.cz centrální e-mailová adresa
Vedení města Úvodní seznam
 Miroslav Krčil, DiS.469315312 starosta
 Zdeněk Eis469315313 mí­stostarosta
 Petr Svoboda469315315 místostarosta
 Mgr. Marta Nováková469315324 tajemnice
 Seifertová Hana469315311 asistentka starosty, místostarosty
 Jaroslav Černý731637536 krizové říezní, tajemník bezpečnostní rady
Městská policie - 603 386 614 Úvodní seznam
 Ladislav Havlík469318261 vrchní strážník
 Josef Sodomka469318261 strážník
 Ladislav Bříza469318261 strážník
 Mgr. Aleš Dostálek469318261 strážník
 Mgr. František Hanus469318261 strážník
 Ondřej Janáček469318261 strážník
 Tomáš Kopecký469318261 strážník
 Jaroslav Černý469318261 strážník
 Lukáš Halamka469318261 strážník
 David Kašpar469318261 strážník
Pověřenec pro ochranu osobních údajů Úvodní seznam
 Mgr. Vít Zavřel469315345 Pověřenec
Odbor Kancelář tajemníka - 724 833 471 Úvodní seznam
 Mgr. Marta Nováková469315324 tajemnice
 Úsek provozně právní 732 444 596
 Soňa Pospíšilová469315314 asistentka tajemnice, pověřená řízením Úseku provozně právního, vidimace a legalizace
 Mgr. Nikola Ondráčková469315327 právník
 Ing. Lada Horáková 469315333 přestupky
 Ing. Lucie Šulová469315318 přestupky
 Marie Hubená469315334 komunální odpad, vymáhání pohledávek
 Bc. Hana Dvořáková469315325 psi, vymáhání pohledávek
 Veronika Kudláčková469315317 mzdy
 Vilma Luňáčková469315317 mzdy
 Barbora Střížová469326111 podatelna
 Roman Kučera469315345 informatik
 Jolana Novotná469326117 informatik
 Jitka Fodorová469326172 matrika, pověřená řízením Úseku správního
 Lucie Dufková, DiS.469326171 vidimace a legalizace, matrika
 Martina Břízová469326175 občanské průkazy, pasy
 Pavlína Pilařová469326176 občanské průkazy, pasy
 Lenka Kosová469326177 evidence obyvatel
Odbor finanční a ekonomický - 723 690 554 Úvodní seznam
 Mgr. Leona Boháčová469315332 vedoucí odboru,hlavní účetní
 Lenka Gregorová469315320 rozpočtář
 Hana Talácková469315322 účetní
 Jana Netolická469315321 platby
 Zdenka Horáková469315323 evidence majetku
 Kamila Kadidlová469315354 účetní, evidence výherních hrací­ch automatů
 Jitka Zavřelová469315374 účetní
 Zuzana Odvárková469326127 pokladna
 Mgr. Dita Breberová469315341 vnější vztahy, finanční zdroje, vidimace, legalizace, granty,FRB
 Petra Ondráčková469315316 dotace
 Mgr. Dita Breberová469315360 správa hřbitovů - referentka
Po a St 7.30-17.00
Odbor investic a městského majetku Úvodní seznam
 Ing. Ctibor Ducheček469315335 vedoucí odboru
 Karel Trunec469315340 investiční výstavba
 Petr Klinecký469315340 investiční výstavba
 Josef Pešek469315348 investiční výstavba
 Ing. René Škroch469315348 investiční výstavba
 Lucie Pleskotová469315328 nájmy a administrativa
 Pavlína Ceplová469315328 nájmy a administrativa
 Bc. Zdeněk Holec469315337 správa bytů a budov
 Zdeněk Netolický469315347 správa bytů a budov
 Ing. Josef Kopečný603237560 správa městských lesů
Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Úvodní seznam
 Bc. Martin Vtípil, DiS.773801065, 469315371 vedoucí odboru
 Dana Myšková, DiS.737204659, 469315370 sociální pracovnice, kurátorka pro dospělé
 Bc. Lucie Vařejčková, DiS.739320159, 469315355 sociální pracovnice
 Ing. Ivana Víšková733612947, 469315356 sociální pracovnice, veřejná opatrovnice
 Yvona Ondráková734645025, 469315377 soc. právní ochrana, kurátorka pro děti a mládež
 Erika Jančigová739386850, 469315378 soc. právní ochrana dětí, trestná činnost páchaná na dětech
 Pavlína Šally, DiS.734393012, 469315379 náhradní rodinná péče
 Kateřina Tlustá, DiS.731128791, 469315375 soc. právní ochrana dětí
 Mgr. Lenka Sodomková739320160, 469315376 soc. právní ochrana dětí, dohody o výkonu pěstounské péče
 Bc. Petra Culková, DiS.469315376 sociálně-právní ochrana dětí
 Ing. Dušková Jana469315352 školství, stomatologie
 Bc. Věra Sokolová469315353 školství, LPS
 Mgr. Jaroslav Marek774 506 274 koordinátor komunitního plánování
Stavební úřad Úvodní seznam
 Ing. Vladimír Zavřel469326161 vedoucí odboru, územní plánování
 Ing. David Dušek469326131 územní plánování
 Bc. Radim Zvolánek469326132 povolování staveb
 Bc. Věra Štveráková469326135 památková péče
 Ing. Jiří Hladký469326136 geografický informační systém
 Ing. Martin Ducheček469326133 povolování staveb
 Pavel Mudroch469326134 povolování staveb
 Ing. František Zástěra469326137 silniční úřad
 Evženie Svobodová469326138 administrativa
Odbor dopravy Úvodní seznam
 Miroslav Brychnáč469326120 vedoucí odboru
 Ing. Barbora Adámková469326126 dopravní přestupky
 Ing. Andrea Filipová469326141 radary (výzvy)
 Ivana Chvojková469326167 radary (výzvy)
 Helena Polanská469326168 radary (výzvy)
 Soňa Weberová469326169 radary (výzvy)
 Miroslav Doležal469326122 technik - evidence vozidel
 Jiří Hanus469326123 technik - evidence vozidel
 Andrea Vyšínská469326124 administrativa, řidičské průkazy, registr řidičů, bodový systém
 Ing. Ondřej Daněk469326125 zkušební komisař, bodový systém
 Petra Sochorová469326128 administrativa, kurýr
Odbor životního prostředí  Úvodní seznam
 Ing. Ivana Kopecká469326155 vedoucí odboru, odpadové hospodářství
 Andrea Boguajová, DiS. 469326156 ochrana ovzduší, rybářství
 Ing. Jitka Malinová469326154 vodní hospodářství
 Bc. Karolína Venzarová469326152 vodní hospodářství
 Ing. Petr Uher469326150 lesy, myslivost
 Světla Vlková469326153 zemědělský půdní fond, ochrana přírody
 Bc. Jana Kopecká469326151 administrativa, souhrnná vyjádření odboru, ochrana přírody
 Lucie Pavlíková469326166 administrativa
Živnostenský úřad - 774 793 474  Úvodní seznam
 Jana Sejkorová469326144 pověřená řízením odboru
 Iveta Kubíčková469326140 registrace, kontrola
 Dana Sochová469326145 Czech POINT, registrace, kontrola
Ostatní zařízení Úvodní seznam
 Domov senioru Drachtinka469318530 ředitelka Bc. Miroslava Kábelová
 Kabelová televize724754010
 Motýl - centrum denních služeb601360391 socialní pracovník-koordinátor Bc. Martina Hejduková, Dis.
 SLS Vysočina469326411 Veselý Kopec
 Knihovna469311263 vedoucí Mgr. Hana Novotná
dětské oddělení - 469311197
 Městský kulturní klub469311101
 Městský kulturní klub776772446 vedoucí Ing. Petr Šnek
 Kino469311658
 Turist. info. centrum469312195 vedoucí Petra Šoltysová Plisková
 TIC731697418 Leoš Remeš, DiS., Hlinecké noviny
 TIC731697418 Lucie Odvárková, DiS., referent
 Městské muzeum a galerie469311267 vedoucí
 Sportoviště města Hlinska,s.r.o.608889739 vedoucí Pavel Kábele
 Plavecký bazén469311703
 Zimní stadion773802321
Úřad práce Úvodní seznam
 Web Portál MPSV
Státní sociální podpora Úřadu práce Chrudim, kontaktní místo Hlinsko Úvodní seznam
 Web Portál MPSV

Web spravuje DUOWEB.cz