Telefonní seznamMěstský úřad Hlinsko
Vedení města
Oddělení dotací
Městská policie - 603 386 614
Turistické informační centrum Hlinsko
Odbor Kancelář tajemníka
Odbor finanční a ekonomický
Odbor investic a městského majetku
Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví
Stavební úřad
Odbor dopravy
Odbor životního prostředí
Živnostenský úřad
Ostatní zařízení
Úřad práce
Státní sociální podpora Úřadu práce Chrudim, kontaktní místo Hlinsko

... Přítomen na pracovišti,  ... Nepřítomen na pracovišti
Zaměstnanec bez značky nemá záznam v docházkovém sys.

Městský úřad Hlinsko Úvodní seznam
 ústředna Poděb. nám. 1469315300
 Fax Poděb. nám. 1469319255 centrální fax
 ústředna Adámkova 554469326111
 Fax Adámkova 554469319494 centrální fax
 mesto@hlinsko.cz centrální e-mailová adresa
Vedení města Úvodní seznam
 Miroslav Krčil, DiS.469315312 starosta
 Zdeněk Eis469315313 mí­stostarosta
Mgr. Marta Nováková469315324 tajemnice
Seifertová Hana469315311 asistentka starosty, místostarosty
Oddělení dotací Úvodní seznam
Bc. Kateřina Hamáková469315319 vedoucí oddělení
Mgr. Dita Breberová469315341 vnější vztahy, finanční zdroje, vidimace, legalizace, granty,FRB
Petra Ondráčková469315316 referent rozvoje ÚSC
Městská policie - 603 386 614 Úvodní seznam
 Ladislav Havlík469318261 vrchní strážník
 Josef Sodomka469318261 strážník
 Josef Šnopl469318261 strážník
 Ladislav Bříza469318261 strážník
 Mgr. Aleš Dostálek469318261 strážník
 Mgr. František Hanus469318261 strážník
 Milan Hronek469318261 strážník
 Ondřej Janáček469318261 strážník
 Tomáš Kopecký469318261 strážník
 Jaroslav Černý469318261 strážník
 Lukáš Halamka469318261 strážník
Turistické informační centrum Hlinsko Úvodní seznam
 Petra Šoltysová Plisková469312195 manager cestovního ruchu, vedoucí
Leoš Remeš, DiS.469312349 Hlinecké noviny
Lucie Odvárková, DiS.469312349
Odbor Kancelář tajemníka Úvodní seznam
Mgr. Marta Nováková469315324 tajemnice
Soňa Pospíšilová469315314 asistentka tajemnice, pověřená řízením Úseku provozně právního
Mgr. Robert Mlejnek469315327 právník MÚ, krizové řízení
  Bc. Nikola Hadáčková 469315333 referent právního úseku
Věra Kubíčková469326111 podatelna
Miluše Severýnová469315318 přestupky, vidimace, legalizace
 Jana Jirková469315325 komunální odpady, vymáhání pohledávek
 Veronika Kudláčková469315317 mzdy
 Vilma Luňáčková469315317 mzdy
Mgr. Vít Zavřel469315345 informatik
Václav Tomíško469315345 webmaster, informatik
Jolana Novotná469326117 informatik
Jitka Fodorová469326172 matrika, pověřená řízením Úseku správního
Lucie Dufková, DiS.469326171 vidimace a legalizace, matrika
 Martina Břízová469326175 občanské průkazy, pasy
 Pavlína Pilařová469326176 občanské průkazy, pasy
 Bc. Nikola Hadáčková469326177 evidence obyvatel
Odbor finanční a ekonomický Úvodní seznam
Ing. Ingrid Matějková469315320 vedoucí odboru
Hana Talácková469315322 účetní
Mgr. Leona Boháčová469315332 hlavní účetní
Zdenka Kropáčková469315323 platby
 Zdenka Horáková469315323 evidence majetku
Marie Černá469326127 účetní, pokladna
Ing. Lenka Sokolová, DiS.469315354 účetní, evidence výherních hrací­ch automatů
Jitka Zavřelová469315374 účetní
Odbor investic a městského majetku Úvodní seznam
Ing. Jaroslav Dvořák469315335 vedoucí odboru
Petr Klinecký469315340 investiční výstavba
Milan Kembický469315340 investiční výstavba
Jana Netolická469315328 nájmy a administrativa
Jiřina Pěchoučková469315328 nájmy a administrativa
Bc. Zdeněk Holec469315337 správa bytů a budov
 Ing. Ctibor Ducheček469315347 investiční výstavba
Zdeněk Netolický469315347 správa bytů a budov
 Ing. Josef Kopečný603237560 správa městských lesů
Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Úvodní seznam
Bc. Martin Vtípil, DiS.469315371 vedoucí odboru
 Mgr. Lenka Sodomková469315355 referentka soc. věcí
Dana Myšková, DiS.469315370 referentka soc. věcí, kurátorka pro dospělé
Yvona Ondráková469315377 soc. právní ochrana, kurátorka pro děti a mládež
Erika Sodomková469315378 soc. právní ochrana dětí, trestná činnost páchaná na dětech
Bc. Petra Vaníčková, DiS.469315379 náhradní rodinná péče
Mgr. Kristýna Benešová469315376 sociálně právní ochrana dětí, dohody o výkonu pěstounské péče
Bc. Ludmila Sadílková469315375 soc. právní ochrana dětí
Ing. Jana Dušková469315352 školství, stomatologie
Bc. Věra Sokolová469315353 školství, LPS
Stavební úřad Úvodní seznam
Ing. Vladimír Zavřel469326161 vedoucí odboru, územní plánování
Ing. Jiří Hladký469326136 geografický informační systém
Ing. Martin Ducheček469326133 povolování staveb
 Irena Grigerová469326135 památková péče
Pavel Mudroch469326134 povolování staveb
Zdeněk Halamka469326132 povolování staveb
 Ing. František Zástěra469326137 silniční úřad
Evženie Svobodová469326138 administrativa
Odbor dopravy Úvodní seznam
Miroslav Brychnáč469326120 vedoucí odboru
Jaroslav Rakušan469326126 dopravní přestupky
Jiří Kysela469326126 dopravní přestupky
Andrea Vyšínská469326124 administrativa,řidičské průkazy, registr řidičů, bodový systém
Bc. Milan Hudec469326125 zkušební komisař, bodový systém
 Ivana Chvojková469326122 technik
Jiří Hanus469326123 technik
Odbor životního prostředí Úvodní seznam
 RNDr. Jaroslava Šulcová469326156 vedoucí odboru, ovzduší
Ing. Ladislav Bis469326154 vodní hospodářství
Karolína Venzarová469326154 vodní hospodářství
 Ing. Ivana Kopecká469326155 odpadové hospodářství, rybářství, souhrnná stanoviska odboru
Ing. Petr Uher469326150 lesy, myslivost
Světla Vlková469326153 zemědělský půdní fond, ochrana přírody
Andrea Boguajová, DiS.469326152 vodní hospodářství,administrativa
Živnostenský úřad Úvodní seznam
 Jana Sejkorová469326144 pověřená řízením odboru
 Kubíčková Iveta469326140 registrace, kontrola
Ing. Monika Kratochvílová469326140 registrace, kontrola
Dana Sochová469326145 Czech POINT, registrace, kontrola
Ostatní zařízení Úvodní seznam
 Domov senioru Drachtinka469318530 ředitelka Mgr. Eva Holečková
 Kabelová televize724754010
 Motýl - centrum denních služeb469315390 vedoucí Radomíra Zvolánková, DiS.
 SLS Vysočina469326411 Veselý Kopec
 Knihovna469311263 vedoucí Mgr. Hana Novotná
dětské oddělení - 469311197
 Městský kulturní klub469311101 vedoucí Mgr. Petr Sedlák
 Městský kulturní klub734794557 Petr Sedlák programový referent
 Kino469311658
 Muzeum469311267 vedoucí Jana Vašková
 Sportoviště města Hlinska,s.r.o.608889739 vedoucí Pavel Kábele
 Plavecký bazén469311703
 Zimní stadion773802321
Úřad práce Úvodní seznam
 Web Portál MPSV
Státní sociální podpora Úřadu práce Chrudim, kontaktní místo Hlinsko Úvodní seznam
 Web Portál MPSV

Web spravuje DUOWEB.cz