Platné dokumenty ÚP

Platné dokumenty ÚP

Obec Dědová
Územní plán Dědová

Obec Hamry
Územní plán Hamry
Změna č.1 Územního plánu Hamry
Zpráva o uplatňování Územního plánu Hamry

Město Hlinsko
Územní plán Hlinsko
Změna č.1 Územního plánu Hlinsko
Změna č.2 Územního plánu Hlinsko
Zpráva o uplatňování Územního plánu Hlinsko
Změna č.3 Územního plánu Hlinsko
Územní studie Hlinsko - Drachtiny
Změna č.4 Územního plánu Hlinsko
Úplné znění Územního plánu Hlinsko po vydání změny č.4
Zpráva o uplatňování Územního plánu Hlinsko_2020
Změna č.5 Územního plánu Hlinsko
Úplné znění Územního plánu Hlinsko po vydání změny č.5

Obec Holetín
Územní plán Holetín
Zpráva o uplatňování Územního plánu Holetín
Změna č.1 Územního plánu Holetín
Úplné znění Územního plánu Holetín po vydání změny č.1

Obec Jeníkov
Územní plán Jeníkov
Zpráva o uplatňování Územního plánu Jeníkov
Zpráva o uplatňování Územního plánu Jeníkov_2018
Změna č.1 Územního plánu Jeníkov
Úplné znění Územního plánu Jeníkov po vydání změny č.1

Obec Kameničky
Územní plán Kameničky
Změna č.1 Územního plánu Kameničky
Úplné znění Územního plánu Kameničky po vydání změny č.1

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kameničky
Územní studie Kameničky, lokalita Z15, Z18 a Z24

Obec Kladno
Územní plán Kladno
Změna č.1 Územního plánu Kladno
Zpráva o uplatňování Územního plánu Kladno
Zpráva o uplatňování Územního plánu Kladno_2018

Obec Krouna 
Územní plán Krouna
Změna č.1 územního plánu Krouna
Zpráva o uplatňování Územního plánu Krouna
Územní studie Krouna - lokalita Z10-K Za Orlovnou II
Zpráva o uplatňování Územního plánu Krouna_2019

Obec Miřetice
Územní plán Miřetice
Zpráva o uplatňování Územního plánu Miřetice
Změna č.1 Územního plánu Miřetice
Změna č.2 Územního plánu Miřetice
Úplné znění Územního plánu Miřetice po vydání změny č.2
Zpráva o uplatňování Územního plánu Miřetice_2020

Obec Otradov 
Územní plán Otradov

Obec Pokřikov
Územní plán Pokřikov
Zpráva o uplatňování Územního plánu Pokřikov
Zpráva o uplatňování Územního plánu Pokřikov_2019

Obec Raná
Územní plán Raná
Územní studie Raná - lokalita Z1-R
Změna č.1 Územního plánu Raná
Úplné znění Územního plánu Raná po vydání změny č.1
Zpráva o uplatňování Územního plánu Raná

Obec Studnice
Územní plán Studnice
Zpráva o uplatňování Územního plánu Studnice

Obec Svratouch
Územní plán Svratouch
Zpráva o uplatňování Územního plánu Svratouch
Zpráva o uplatňování Územního plánu Svratouch_2018

Obec Tisovec
Územní plán Tisovec
Změna č.1 Územního plánu Tisovec
Zpráva o uplatňování Územního plánu Tisovec
Zpráva o uplatňování Územního plánu Tisovec_2018
Změna č.2 Územního plánu Tisovec
Úplné znění Územního plánu Tisovec po vydání změny č.2

Městys Trhová Kamenice
Územní plán Trhová Kamenice
Změna č.1 Územního plánu Trhová Kamenice
Zpráva o uplatňování Územního plánu Trhová Kamenice
Změna č.2 Územního plánu Trhová Kamenice
Zpráva o uplatňování Územního plánu Trhová Kamenice_2020

Městys Včelákov
Územní plán Včelákov
Zpráva o uplatňování Územního plánu Včelákov
Zpráva o uplatňování Územního plánu Včelákov_2018
Změna č.1 Územního plánu Včelákov
Úplné znění Územního plánu Včelákov po vydání změny č.1

Obec Vítanov
Územní plán Vítanov
Zpráva o uplatňování Územního plánu Vítanov

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vítanov_2017
Změna č.1 Územního plánu Vítanov
Úplné znění Územního plánu Vítanov po vydání změny č.1

Obec Vojtěchov 
Územní plán Vojtěchov
Změna č.1 územního plánu Vojtěchov
Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojtěchov
Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojtěchov_2017

Obec Vortová 
Územní plán Vortová
Územní studie Z5 Vortová

Obec Všeradov 
Územní plán Všeradov

Obec Vysočina
Územní studie Rváčov na p.p.č. 649/1 v k.ú. Rváčov u Hlinska
Územní plán Vysočina
Zpráva o uplatňování Územního plánu Vysočina

Web spravuje DUOWEB.cz