Obec Dědová

Územní plán Dědová - vydaný formou opatření obecné povahy dne 27.11.2019, který nabyl účinnosti dne 13.12.2019

0. Veřejná vyhláška oznámení vydání Územního plánu (ÚP) Dědová

  ( formát PDF, velikost 0.67 MB )

1a. Textová část ÚP Dědová

  ( formát PDF, velikost 0.73 MB )

1b. Textová část odůvodnění ÚP Dědová

  ( formát PDF, velikost 1.19 MB )

2. Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 0.82 MB )

3. Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 1.02 MB )

4. Výkres koncepce technické infrastruktury

  ( formát PDF, velikost 0.97 MB )

5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

  ( formát PDF, velikost 0.82 MB )

6. Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 2 MB )

7. Výkres širších vztahů

  ( formát PDF, velikost 3.41 MB )

8. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

  ( formát PDF, velikost 1.49 MB )

Web spravuje DUOWEB.cz