Obec Holetín

Územní plán Holetín - vydaný formou opatření obecné povahy dne 4. 11. 2013, který nabyl účinnosti dne 20.11.2013

0.Veřejná vyhláška oznámení vydání Územního plánu Holetín

  ( formát PDF, velikost 0.68 MB )

1.Textová část návrhu a odůvodnění Územního plánu (ÚP) Holetín

  ( formát PDF, velikost 0.77 MB )

2.Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 1.92 MB )

3.Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 3.15 MB )

4a.Výkres koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství

  ( formát PDF, velikost 2.48 MB )

4b.Výkres koncepce technické infrastruktury - energetika, telekomunikace

  ( formát PDF, velikost 2.57 MB )

5.Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

  ( formát PDF, velikost 1.86 MB )

6.Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 3.72 MB )

7.Výkres širších vztahů

  ( formát PDF, velikost 3.25 MB )

8.Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

  ( formát PDF, velikost 3.13 MB )

Zpráva o uplatňování Územního plánu Holetín - projednaná a schválená dne 9. 5. 2018

Zpráva o uplatňování Územního plánu Holetín

  ( formát PDF, velikost 0.12 MB )

Změna č.1 Územního plánu Holetín - vydaná formou opatření obecné povahy dne 9. 12. 2019, která nabude účinnosti dne 25.12.2019

0. Veřejná vyhláška oznámení vydání Změny č.1 Územního plánu (ÚP) Holetín

  ( formát PDF, velikost 0.79 MB )

1. Textová část návrhu a odůvodnění Změny č.1 ÚP Holetín

  ( formát PDF, velikost 1.04 MB )

2. Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 5.79 MB )

3. Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 6.16 MB )

4a. Výkres koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství

  ( formát PDF, velikost 5.77 MB )

4b. Výkres koncepce technické infrastruktury - energetika, telekomunikace

  ( formát PDF, velikost 5.77 MB )

5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

  ( formát PDF, velikost 4.25 MB )

6. Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 12.33 MB )

7. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

  ( formát PDF, velikost 9.46 MB )

Úplné znění Územního plánu Holetín po vydání změny č.1

1. Úplné znění textové části Územního plánu Holetín po změně č.1

  ( formát PDF, velikost 0.73 MB )

2. Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 5.49 MB )

3. Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 10.14 MB )

4a. Výkres koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství

  ( formát PDF, velikost 4.68 MB )

4b. Výkres koncepce technické infrastruktury - energetika, telekomunikace

  ( formát PDF, velikost 5.46 MB )

5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

  ( formát PDF, velikost 2.41 MB )

6. Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 15.24 MB )

Web spravuje DUOWEB.cz