Obec Holetín

Územní plán Holetín - vydaný formou opatření obecné povahy dne 4. 11. 2013, který nabyl účinnosti dne 20.11.2013

0.Veřejná vyhláška oznámení vydání Územního plánu Holetín

  ( formát PDF, velikost 0.68 MB )

1.Textová část návrhu a odůvodnění Územního plánu (ÚP) Holetín

  ( formát PDF, velikost 0.77 MB )

2.Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 1.92 MB )

3.Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 3.15 MB )

4a.Výkres koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství

  ( formát PDF, velikost 2.48 MB )

4b.Výkres koncepce technické infrastruktury - energetika, telekomunikace

  ( formát PDF, velikost 2.57 MB )

5.Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

  ( formát PDF, velikost 1.86 MB )

6.Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 3.72 MB )

7.Výkres širších vztahů

  ( formát PDF, velikost 3.25 MB )

8.Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

  ( formát PDF, velikost 3.13 MB )

Zpráva o uplatňování Územního plánu Holetín - projednaná a schválená dne 9. 5. 2018

Zpráva o uplatňování Územního plánu Holetín

  ( formát PDF, velikost 0.12 MB )

Web spravuje DUOWEB.cz