Obec Kameničky

Územní plán Kameničky - vydaný formou opatření obecné povahy dne 10.10.2013, který nabyl účinnosti dne 26.10.2013

0.Veřejná vyhláška oznámení vydání Územního plánu Kameničky

  ( formát PDF, velikost 0.32 MB )

1.Textová část návrhu a odůvodnění Územního plánu Kameničky

  ( formát PDF, velikost 3.6 MB )

2.Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 1 MB )

3.Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 2.19 MB )

4.Výkres koncepce technické infrastruktury

  ( formát PDF, velikost 2.49 MB )

5.Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

  ( formát PDF, velikost 0.99 MB )

6.Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 1.57 MB )

7.Výkres širších vztahů

  ( formát PDF, velikost 4.16 MB )

8.Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

  ( formát PDF, velikost 1.05 MB )

Změna č.1 Územního plánu Kameničky - vydaná formou opatření obecné povahy dne 15.2.2018, která nabyla účinnosti dne 3.3.2018

0. Veřejná vyhláška oznámení vydání Změny č.1 Územního plánu (ÚP) Kameničky

  ( formát PDF, velikost 0.84 MB )

1.Textová část a odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Kameničky

  ( formát PDF, velikost 0.4 MB )

2.Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 3.97 MB )

3.Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 3.25 MB )

4.Výkres koncepce technické infrastruktury

  ( formát PDF, velikost 4.08 MB )

5.Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 12.61 MB )

6.Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

  ( formát PDF, velikost 3.36 MB )

Úplné znění Územního plánu Kameničky po vydání změny č.1

1.Úplné znění textové části Územního plánu Kameničky po změně č. 1

  ( formát PDF, velikost 0.17 MB )

2.Výkres základního členění území - úplné znění po změně č. 1

  ( formát PDF, velikost 4.59 MB )

3.Hlavní výkres - úplné znění po změně č. 1

  ( formát PDF, velikost 5.58 MB )

4.Výkres koncepce technické infrastruktury - úplné znění po změně č. 1

  ( formát PDF, velikost 5.51 MB )

5.Koordinační výkres - úplné znění po změně č. 1

  ( formát PDF, velikost 9.08 MB )

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kameničky - projednaná a schválená dne 3.5.2018

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kameničky

  ( formát PDF, velikost 0.12 MB )

Územní studie Kameničky, lokalita Z15, Z18 a Z24 - schválena dne 19.9.2019

1. Textová část ÚS Kameničky

  ( formát PDF, velikost 0.12 MB )

2. Situace širších vztahů

  ( formát PDF, velikost 1.11 MB )

3. Situace širších vztahů - kopie části ÚP

  ( formát PDF, velikost 0.49 MB )

4. Situace katastrální

  ( formát PDF, velikost 0.25 MB )

5. Celkový situační výkres

  ( formát PDF, velikost 0.47 MB )

6. Koncepce technické infrastruktury

  ( formát PDF, velikost 0.47 MB )

Web spravuje DUOWEB.cz