Obec Kladno

Územní plán Kladno - vydaný formou opatření obecné povahy dne 25.6.2010, který nabyl účinnosti dne 13.7.2010

0.Veřejná vyhláška oznámení vydání Územního plánu Kladno

  ( formát PDF, velikost 0.64 MB )

1.Textová část Územního plánu (ÚP) Kladno

  ( formát PDF, velikost 0.42 MB )

2.Výkres základního členění ÚP Kladno

  ( formát PDF, velikost 0.93 MB )

3.Hlavní výkres ÚP Kladno

  ( formát PDF, velikost 1.08 MB )

4.Výkres koncepce technické infrastruktury

  ( formát PDF, velikost 0.98 MB )

5.Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 1.38 MB )

6.Výkres širších vztahů

  ( formát PDF, velikost 0.57 MB )

7.Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

  ( formát PDF, velikost 1.19 MB )

 

Změna č.1 Územního plánu Kladno - vydaná formou opatření obecné povahy dne 11.10.2013, která nabyla účinnosti dne 29.10.2013

0.Veřejná vyhláška oznámení vydání Změny č.1 Územního plánu Kladno

  ( formát PDF, velikost 0.62 MB )

1.Textová část Změny č.1 Územního plánu (ÚP) Kladno

  ( formát PDF, velikost 0.23 MB )

2.Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 0.54 MB )

3.Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 0.63 MB )

4. Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury

  ( formát PDF, velikost 0.6 MB )

5.Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 0.98 MB )

6.Výkres širších vztahů

  ( formát PDF, velikost 2.19 MB )

7.Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

  ( formát PDF, velikost 0.68 MB )

 

Zpráva o uplatňování  Územního plánu Kladno - projednaná a schválená dne 27.8.2014

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kladno

  ( formát PDF, velikost 0.07 MB )

 

Zpráva o uplatňování  Územního plánu Kladno_2018 - projednaná a schválená dne 7.2.2019

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kladno_2018

  ( formát PDF, velikost 0.09 MB )

 

Web spravuje DUOWEB.cz