Obec Krouna

Územní plán Krouna - vydaný formou opatření obecné povahy dne 14.9.2009, který nabyl účinnosti dne 30.9.2009

0.Opatření obecné povahy Územní plán Krouna

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

1. Textová část ÚP Krouna

  ( formát PDF, velikost 0.57 MB )

2. Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 3.52 MB )

3. Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 5.37 MB )

4a. Koncepce veřejné infrastruktury - Energetika

  ( formát PDF, velikost 3.79 MB )

4b. Koncepce veřejné infrastruktury - Vodní hospodářství

  ( formát PDF, velikost 3.71 MB )

5. Výkres veřejně prospěšných staveb

  ( formát PDF, velikost 3.45 MB )

6. Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 5.9 MB )

7. Výkres širších vztahů

  ( formát PDF, velikost 1.73 MB )

8. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

  ( formát PDF, velikost 4.07 MB )

9. Příloha č. 3 - Návrh pokynů pro zpracování návrhu ÚP Krouna

  ( formát PDF, velikost 0.16 MB )

9.1. Příloha č.4 - Zpráva o projednání návrhu ÚP Krouna

  ( formát PDF, velikost 0.1 MB )

9.2. Příloha č.5 - Zpráva k řízení o projednání ÚP Krouna

  ( formát PDF, velikost 0.09 MB )

 

Změna č.1 územního plánu Krouna - vydaná formou opatření obecné povahy dne 24.9.2012, která nabyla účinnosti dne 10.10.2012

0.Veřejná vyhláška oznámení vydání Změny č.1 územního plánu Krouna

  ( formát PDF, velikost 0.84 MB )

1.Textová část Změny č.1 ÚP Krouna

  ( formát PDF, velikost 0.29 MB )

2a. Výkres základního členění území_1

  ( formát PDF, velikost 0.36 MB )

2b. Výkres základního členění území_2

  ( formát PDF, velikost 0.39 MB )

3a. Hlavní výkres_1

  ( formát PDF, velikost 0.46 MB )

3b. Hlavní výkres_2

  ( formát PDF, velikost 0.74 MB )

3c. Hlavní výkres_3

  ( formát PDF, velikost 0.7 MB )

3d. Hlavní výkres_4

  ( formát PDF, velikost 3.4 MB )

4a. Hlavní výkres - veřejná infrastruktura - energetika_1

  ( formát PDF, velikost 0.8 MB )

4b. Hlavní výkres - veřejná infrastruktura - energetika_2

  ( formát PDF, velikost 0.77 MB )

4c. Hlavní výkres - veřejná infrastruktura - energetika_3

  ( formát PDF, velikost 3.52 MB )

5a. Hlavní výkres - veřejná infrastruktura - vodní hospodářství_1

  ( formát PDF, velikost 0.41 MB )

5b. Hlavní výkres - veřejná infrastruktura - vodní hospodářství_2

  ( formát PDF, velikost 0.41 MB )

6a. Výkres veřejně prospěšných staveb_1

  ( formát PDF, velikost 0.4 MB )

6b. Výkres veřejně prospěšných staveb_2

  ( formát PDF, velikost 1.56 MB )

7a. Koordinační výkres_1

  ( formát PDF, velikost 0.72 MB )

7b. Koordinační výkres_2

  ( formát PDF, velikost 0.95 MB )

7c. Koordinační výkres_3

  ( formát PDF, velikost 0.86 MB )

7d. Koordinační výkres_4

  ( formát PDF, velikost 4.26 MB )

8. Výkres širších vztahů

  ( formát PDF, velikost 5.02 MB )

9a. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu_1

  ( formát PDF, velikost 0.43 MB )

9b. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu_2

  ( formát PDF, velikost 0.44 MB )

 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Krouna - projednaná a schválená dne 22.9.2014

Zpráva o uplatňování Územního plánu Krouna

  ( formát PDF, velikost 0.08 MB )

 

Územní studie Krouna - lokalita Z10-K Za Orlovnou II - schválená dne 5.4.2019

1. Textová část ÚS Krouna

  ( formát PDF, velikost 0.31 MB )

2. Širší vztahy

  ( formát PDF, velikost 2.65 MB )

3. Zastavovací situace

  ( formát PDF, velikost 1.11 MB )

4. Inženýrské sítě

  ( formát PDF, velikost 0.72 MB )

5. Plochy parcel

  ( formát PDF, velikost 0.82 MB )

 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Krouna_2019 - projednaná a schválená dne 17.6.2019

Zpráva o uplatňování Územního plánu Krouna_2019

  ( formát PDF, velikost 0.1 MB )

Web spravuje DUOWEB.cz