Město Hlinsko

Územní plán Hlinsko - vydaný formou opatření obecné povahy dne 13.9.2010, který nabyl účinnosti dne 29.9.2010

0. Veřejná vyhláška oznámení vydání Územního plánu (ÚP) Hlinsko

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

1. Textová část Územního plánu Hlinsko

  ( formát PDF, velikost 3.05 MB )

2a. Výkres základního členění území - část AB

  ( formát PDF, velikost 1.62 MB )

2b. Výkres základního členění území - část C

  ( formát PDF, velikost 0.43 MB )

3a. Hlavní výkres - část AB

  ( formát PDF, velikost 3.6 MB )

3b. Hlavní výkres - část C

  ( formát PDF, velikost 0.91 MB )

4a. Dopravní a technická infrastruktura - část AB

  ( formát PDF, velikost 2.28 MB )

4b. Dopravní a technická infrastruktura - část C

  ( formát PDF, velikost 0.56 MB )

5a. Výkres veřejně prospěšných staveb - část AB

  ( formát PDF, velikost 1.65 MB )

5b. Výkres veřejně prospěšných staveb - část C

  ( formát PDF, velikost 0.49 MB )

6. Textová část odůvodnění Územního plánu Hlinsko

  ( formát PDF, velikost 1.66 MB )

7a. Koordinační výkres - část AB

  ( formát PDF, velikost 4.35 MB )

7a. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - výřez A

  ( formát PDF, velikost 1.18 MB )

7b. Koordinační výkres - část C

  ( formát PDF, velikost 1.18 MB )

8. Výkres širších vztahů

  ( formát PDF, velikost 11.86 MB )

9a. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - část AB

  ( formát PDF, velikost 1.96 MB )

9b. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - část C

  ( formát PDF, velikost 0.52 MB )

9e. SEA hodnocení ÚP Hlinsko

  ( formát PDF, velikost 0.72 MB )

9f. Příloha č.1 k SEA hodnocení

  ( formát PDF, velikost 2.55 MB )

9g. Příloha č.2 k SEA hodnocení

  ( formát PDF, velikost 3.05 MB )

9h. Příloha č.3 k SEA hodnocení

  ( formát PDF, velikost 8.39 MB )

9i. Příloha č.4 k SEA hodnocení

  ( formát PDF, velikost 1.32 MB )

Změna č.1 Územního plánu Hlinsko - vydaná formou opatření obecné povahy dne 26.9.2012, která nabyla účinnosti dne 12.10.2012

0.Veřejná vyhláška oznámení vydání Změny č.1 Územního plánu Hlinsko

  ( formát PDF, velikost 0.94 MB )

1. Změna č.1 Územního plánu Hlinsko - komplet

  ( formát PDF, velikost 2.39 MB )

Změna č.2 Územního plánu Hlinsko - vydaná formou opatření obecné povahy dne 25.9.2013, která nabyla účinnosti dne 11.10.2013

0.Veřejná vyhláška oznámení vydání Změny č.2 Územního plánu Hlinsko

  ( formát PDF, velikost 0.71 MB )

1. Změna č.2 Územního plánu Hlinsko - komplet

  ( formát PDF, velikost 3.1 MB )

Zpráva o uplatňování Územního plánu Hlinsko - projednaná a schválená dne 14.12.2015

Zpráva o uplatňování Územního plánu Hlinsko

  ( formát PDF, velikost 0.09 MB )

Změna č.3 Územního plánu Hlinsko - vydaná formou opatření obecné povahy dne 8.3.2017, která nabyla účinnosti dne 24.3.2017

0.Veřejná vyhláška oznámení vydání Změny č.3 Územního plánu Hlinsko

  ( formát PDF, velikost 0.74 MB )

1a. Textová část a odůvodnění změny č.3

  ( formát PDF, velikost 0.67 MB )

1b. Příloha textové části s vyznačením změn

  ( formát PDF, velikost 0.74 MB )

2a. Výkres základního členění území - výřez A

  ( formát PDF, velikost 1.11 MB )

2b. Výkres základního členění území - výřez B

  ( formát PDF, velikost 0.16 MB )

2c. Výkres základního členění území - výřez C

  ( formát PDF, velikost 0.37 MB )

3a. Hlavní výkres - výřez A

  ( formát PDF, velikost 1.23 MB )

3b. Hlavní výkres - výřez B1

  ( formát PDF, velikost 0.16 MB )

3c. Hlavní výkres - výřez B2

  ( formát PDF, velikost 0.07 MB )

3d. Hlavní výkres - výřez C

  ( formát PDF, velikost 0.38 MB )

4a. Dopravní a technická infrastruktura - výřez A

  ( formát PDF, velikost 1.12 MB )

4b. Dopravní a technická infrastruktura - výřez B

  ( formát PDF, velikost 0.16 MB )

4c. Dopravní a technická infrastruktura - výřez C

  ( formát PDF, velikost 0.38 MB )

5a. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - výřez A

  ( formát PDF, velikost 0.82 MB )

5b. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - výřez B

  ( formát PDF, velikost 1.45 MB )

5c. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - výřez C

  ( formát PDF, velikost 0.56 MB )

6a. Koordinační výkres - výřez A

  ( formát PDF, velikost 2.41 MB )

6b. Koordinační výkres - výřez B

  ( formát PDF, velikost 4.49 MB )

6c. Koordinační výkres - výřez C

  ( formát PDF, velikost 1.56 MB )

7a. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - výřez A

  ( formát PDF, velikost 1.18 MB )

7b. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - výřez B

  ( formát PDF, velikost 0.19 MB )

7c. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - výřez C

  ( formát PDF, velikost 0.42 MB )

Územní studie Hlinsko - Drachtiny - schválená dne 16.10.2017

1. Textová část

  ( formát PDF, velikost 0.11 MB )

2. Situace širších vztahů

  ( formát PDF, velikost 0.3 MB )

3. Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 3.73 MB )

4. Technická infrastruktura

  ( formát PDF, velikost 2.64 MB )

5. Situace etapizace

  ( formát PDF, velikost 2.66 MB )

Změna č.4 Územního plánu Hlinsko - vydaná formou opatření obecné povahy dne 9.3.2020, která nabyla účinnosti dne 25.3.2020

0. Veřejná vyhláška oznámení vydání Změny č.4 Územního plánu (ÚP) Hlinsko

  ( formát PDF, velikost 0.81 MB )

1a. Textová část návrhu a odůvodnění Změny č.4 ÚP Hlinsko

  ( formát PDF, velikost 0.68 MB )

1b. Příloha textové části s vyznačením změn

  ( formát PDF, velikost 0.87 MB )

2. Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 1.74 MB )

3. Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 1.84 MB )

4. Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 5.88 MB )

5. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

  ( formát PDF, velikost 2.05 MB )

Úplné znění Územního plánu Hlinsko po vydání změny č.4

1. Úplné znění textové části Územního plánu Hlinsko po změně č.4

  ( formát PDF, velikost 3.49 MB )

2a. Výkres základního členění území - část A B

  ( formát PDF, velikost 2.6 MB )

2b. Výkres základního členění území - část C

  ( formát PDF, velikost 0.64 MB )

3a. Hlavní výkres - část A B

  ( formát PDF, velikost 4.98 MB )

3b. Hlavní výkres - část C

  ( formát PDF, velikost 1.25 MB )

4a. Dopravní a technická infrastruktura - část A B

  ( formát PDF, velikost 3.42 MB )

4b. Dopravní a technická infrastruktura - část C

  ( formát PDF, velikost 0.81 MB )

5a. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - část A B

  ( formát PDF, velikost 2.67 MB )

5b. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - část C

  ( formát PDF, velikost 0.73 MB )

6a. Koordinační výkres - část A B

  ( formát PDF, velikost 5.99 MB )

6b. Koordinační výkres - část C

  ( formát PDF, velikost 1.65 MB )

Zpráva o uplatňování Územního plánu Hlinsko_2020 - projednaná a schválená dne 8.6.2020

Zpráva o uplatňování Územního plánu Hlinsko_2020

  ( formát PDF, velikost 0.1 MB )

Změna č.5 Územního plánu Hlinsko - vydaná formou opatření obecné povahy dne 7.9.2020, která nabyla účinnosti dne 23.9.2020

0. Veřejná vyhláška oznámení vydání Změny č.5 Územního plánu (ÚP) Hlinsko

  ( formát PDF, velikost 0.77 MB )

1a. Textová část návrhu a odůvodnění Změny č.5 ÚP Hlinsko

  ( formát PDF, velikost 0.52 MB )

1b. Příloha textové části s vyznačením změn

  ( formát PDF, velikost 0.87 MB )

2. Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 2.3 MB )

3. Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 2.37 MB )

4. Dopravní a technická infrastruktura

  ( formát PDF, velikost 2.29 MB )

5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

  ( formát PDF, velikost 2.31 MB )

6. Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 3.75 MB )

7. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

  ( formát PDF, velikost 2.53 MB )

Úplné znění Územního plánu Hlinsko po vydání změny č.5

1. Úplné znění textové části Územního plánu Hlinsko po změně č.5

  ( formát PDF, velikost 3.48 MB )

2. Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 3.07 MB )

3. Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 5.83 MB )

4. Dopravní a technická infrastruktura

  ( formát PDF, velikost 3.96 MB )

5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

  ( formát PDF, velikost 3.14 MB )

6. Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 7.27 MB )

Web spravuje DUOWEB.cz