Městys Včelákov

Územní plán Včelákov - vydaný formou opatření obecné povahy dne 4.11.2009, který nabyl účinnosti dne 20.11.2009

0. Opatření obecné povahy Územní plán Včelákov

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

1. Textová část ÚP Včelákov

  ( formát PDF, velikost 0.44 MB )

2a. Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 0.42 MB )

2b. Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 13.31 MB )

3a. Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 0.27 MB )

3b. Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 8.24 MB )

4a. Výkres technické infrastruktury

  ( formát PDF, velikost 0.24 MB )

4b. Výkres technické infrastruktury

  ( formát PDF, velikost 9.58 MB )

5a. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

  ( formát PDF, velikost 0.38 MB )

5b. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

  ( formát PDF, velikost 14.23 MB )

6a. Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 0.28 MB )

6b. Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 7.55 MB )

7. výkres širších vztahů

  ( formát PDF, velikost 2.73 MB )

8a. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

  ( formát PDF, velikost 0.24 MB )

8b. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

  ( formát PDF, velikost 7.53 MB )

9. Příloha č.3 - Zpráva o projednání návrhu ÚP Včelákov

  ( formát PDF, velikost 0.08 MB )

9.1. Příloha č.4 - Zpráva k řízení o projednání návrhu ÚP Včelákov

  ( formát PDF, velikost 0.03 MB )

Zpráva o uplatňování Územního plánu Včelákov - projednaná a schválená dne 15.9.2014

Zpráva o uplatňování Územního plánu Včelákov

  ( formát PDF, velikost 0.07 MB )

Zpráva o uplatňování Územního plánu Včelákov_2018 - projednaná a schválená dne 20.6.2019

Zpráva o uplatňování Územního plánu Včelákov_2018

  ( formát PDF, velikost 0.11 MB )

Změna č.1 Územního plánu Včelákov - vydaná formou opatření obecné povahy dne 30.8.2021, která nabyla účinnosti dne 15.9.2021

0. Veřejná vyhláška oznámení vydání Změny č.1 Územního plánu (ÚP) Včelákov

  ( formát PDF, velikost 1.02 MB )

1. Textová část návrhu a odůvodnění Změny č.1 ÚP Včelákov

  ( formát PDF, velikost 1.58 MB )

2. Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 0.85 MB )

3. Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 2.38 MB )

4. Výkres koncepce veřejné infrastruktury

  ( formát PDF, velikost 1.92 MB )

5. Výkres pořadí změn v území (etapizace)

  ( formát PDF, velikost 0.94 MB )

6. Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 4.41 MB )

7. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

  ( formát PDF, velikost 3.31 MB )

Úplné znění Územního plánu Včelákov po vydání změny č.1

1. Úplné znění textové části Územního plánu Včelákov po změně č.1

  ( formát PDF, velikost 0.31 MB )

2. Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 0.85 MB )

3. Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 2.38 MB )

4. Výkres koncepce veřejné infrastruktury

  ( formát PDF, velikost 1.92 MB )

5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

  ( formát PDF, velikost 0.77 MB )

6. Výkres pořadí změn v území (etapizace)

  ( formát PDF, velikost 0.94 MB )

7. Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 4.41 MB )

 

 

Web spravuje DUOWEB.cz