Obec Miřetice

 

Územní plán Miřetice - vydaný formou opatření obecné povahy dne 28.11.2011, který nabyl účinnosti dne 14.12.2011

0.Veřejná vyhláška oznámení vydání Územního plánu Miřetice

  ( formát PDF, velikost 0.17 MB )

1.Textová část návrhu a odůvodnění ÚP Miřetice

  ( formát PDF, velikost 1.97 MB )

2.Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 6.47 MB )

3.Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 7.41 MB )

4.Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

  ( formát PDF, velikost 6.15 MB )

5.Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 8.36 MB )

6.Výkres širších vztahů

  ( formát PDF, velikost 1.59 MB )

7.Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

  ( formát PDF, velikost 6.65 MB )

Zpráva o uplatňování Územního plánu Miřetice - projednaná a schválená dne 13.6.2016

Zpráva o uplatňování Územního plánu Miřetice

  ( formát PDF, velikost 0.07 MB )

Změna č.1 Územního plánu Miřetice - vydaná formou opatření obecné povahy dne 27.3.2017, která nabyla účinnosti dne 12.4.2017

0.Veřejná vyhláška oznámení vydání Změny č.1 Územního plánu Miřetice

  ( formát PDF, velikost 1.39 MB )

1. Změna č.1 Územního plánu Miřetice - komplet

  ( formát PDF, velikost 4.43 MB )

Změna č.2 Územního plánu Miřetice - vydaná formou opatření obecné povahy dne 8.6.2020, která nabyla účinnosti dne 24.6.2020

0. Veřejná vyhláška oznámení vydání Změny č.2 Územního plánu (ÚP) Miřetice

  ( formát PDF, velikost 0.96 MB )

1a. Textová část návrhu a odůvodnění Změny č.2 ÚP Miřetice

  ( formát PDF, velikost 0.73 MB )

1b. Příloha textové části s vyznačením změn

  ( formát PDF, velikost 0.74 MB )

2. Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 1.19 MB )

3. Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 1.25 MB )

4. Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 2.98 MB )

5. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

  ( formát PDF, velikost 1.47 MB )

Úplné znění Územního plánu Miřetice po vydání změny č.2

1. Úplné znění textové části Územního plánu Miřetice po změně č.2

  ( formát PDF, velikost 0.81 MB )

2. Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 1.5 MB )

3. Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 3.14 MB )

4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

  ( formát PDF, velikost 1.16 MB )

5. Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 4.3 MB )

Zpráva o uplatňování Územního plánu Miřetice_2020 - projednaná a schválená dne 23.9.2020

Zpráva o uplatňování Územního plánu Miřetice_2020

  ( formát PDF, velikost 0.09 MB )

Web spravuje DUOWEB.cz