Obec Hamry

Územní plán Hamry - vydaný formou opatření obecné povahy dne 17.12.2013, který nabyl účinnosti dne 2.1.2014

0.Veřejná vyhláška oznámení vydání Územního plánu Hamry

  ( formát PDF, velikost 0.7 MB )

1.Textová část návrhu a odůvodnění Územního plánu Hamry

  ( formát PDF, velikost 0.54 MB )

2.Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 1.06 MB )

3.Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 1.43 MB )

4a.Výkres koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství

  ( formát PDF, velikost 1.38 MB )

4b.Výkres koncepce technické infrastruktury - energetika, telekomunikace

  ( formát PDF, velikost 1.34 MB )

5.Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

  ( formát PDF, velikost 1.06 MB )

6.Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 1.94 MB )

7.Výkres širších vztahů

  ( formát PDF, velikost 3.2 MB )

8.Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

  ( formát PDF, velikost 1.29 MB )

Změna č.1 Územního plánu Hamry - vydaná formou opatření obecné povahy dne 2.11.2017, která nabyla účinnosti dne 18.11.2017

0. Veřejná vyhláška oznámení vydání Změny č.1 Územního plánu (ÚP) Hamry

  ( formát PDF, velikost 0.71 MB )

1a. Textová část a odůvodnění změny č.1

  ( formát PDF, velikost 0.31 MB )

1b. Příloha textové části s vyznačením změn

  ( formát PDF, velikost 0.25 MB )

2. Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 0.6 MB )

3. Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 0.77 MB )

4. Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 2.63 MB )

5. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

  ( formát PDF, velikost 1.07 MB )

Zpráva o uplatňování Územního plánu Hamry - projednaná a schválená dne 8.2.2018

Zpráva o uplatňování Územního plánu Hamry

  ( formát PDF, velikost 0.12 MB )

Web spravuje DUOWEB.cz