Obec Jeníkov

Územní plán Jeníkov - vydaný formou opatření obecné povahy dne 12.11.2008, který nabyl účinnosti dne 28.11.2008 

1.Opatření obecné povahy ÚP Jeníkov

  ( formát PDF, velikost 0.31 MB )

2.Textová část územního plánu Jeníkov

  ( formát PDF, velikost 0.31 MB )

3.Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 0.96 MB )

4.Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 1.23 MB )

5a.Výkres koncepce veřejné infrastruktury - energetika

  ( formát PDF, velikost 0.52 MB )

5b.Výkres koncepce veřejné infrastruktury - vodní hospodářství

  ( formát PDF, velikost 0.51 MB )

6.Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 0.91 MB )

7.Výkres širších vztahů

  ( formát PDF, velikost 0.58 MB )

8.Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

  ( formát PDF, velikost 0.52 MB )

 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Jeníkov - projednaná a schválená dne 19.6.2013 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Jeníkov

  ( formát PDF, velikost 0.07 MB )

 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Jeníkov_2018 - projednaná a schválená dne 9.5.2018 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Jeníkov_2018

  ( formát PDF, velikost 0.14 MB )

Web spravuje DUOWEB.cz