Obec Jeníkov

Územní plán Jeníkov - vydaný formou opatření obecné povahy dne 12.11.2008, který nabyl účinnosti dne 28.11.2008 

1.Opatření obecné povahy ÚP Jeníkov

  ( formát PDF, velikost 0.31 MB )

2.Textová část územního plánu Jeníkov

  ( formát PDF, velikost 0.31 MB )

3.Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 0.96 MB )

4.Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 1.23 MB )

5a.Výkres koncepce veřejné infrastruktury - energetika

  ( formát PDF, velikost 0.52 MB )

5b.Výkres koncepce veřejné infrastruktury - vodní hospodářství

  ( formát PDF, velikost 0.51 MB )

6.Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 0.91 MB )

7.Výkres širších vztahů

  ( formát PDF, velikost 0.58 MB )

8.Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

  ( formát PDF, velikost 0.52 MB )

Zpráva o uplatňování Územního plánu Jeníkov - projednaná a schválená dne 19.6.2013 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Jeníkov

  ( formát PDF, velikost 0.07 MB )

Zpráva o uplatňování Územního plánu Jeníkov_2018 - projednaná a schválená dne 9.5.2018 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Jeníkov_2018

  ( formát PDF, velikost 0.14 MB )

Změna č.1 Územního plánu Jeníkov - vydaná formou opatření obecné povahy dne 12.2.2020, která nabyla účinnosti dne 28.2.2020 

0. Veřejná vyhláška oznámení vydání Změny č.1 Územního plánu (ÚP) Jeníkov

  ( formát PDF, velikost 0.8 MB )

1a. Textová část návrhu a odůvodnění Změny č.1 ÚP Jeníkov

  ( formát PDF, velikost 0.28 MB )

1b. Příloha textové části s vyznačením změn

  ( formát PDF, velikost 0.28 MB )

2. Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 1.69 MB )

3. Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 2.42 MB )

4. Výkres koncepce veřejné infrastruktury - energetika, telekomunikace

  ( formát PDF, velikost 3.41 MB )

5. Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 5.67 MB )

6. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

  ( formát PDF, velikost 3 MB )

Úplné znění Územního plánu Jeníkov po změně č.1 

1. Úplné znění textové části Územního plánu Jeníkov po změně č.1

  ( formát PDF, velikost 0.27 MB )

2. Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 0.94 MB )

3. Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 1.21 MB )

4a. Výkres koncepce veřejné infrastruktury - energetika, telekomunikace

  ( formát PDF, velikost 1.63 MB )

4b. Výkres koncepce veřejné infrastruktury - vodní hospodářství

  ( formát PDF, velikost 1.29 MB )

5. Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 1.86 MB )

Web spravuje DUOWEB.cz