Obec Pokřikov

Územní plán Pokřikov - vydaný formou opatření obecné povahy dne 26.11.2009, který nabyl účinnost dne 12.12.2009

0. Opatření obecné povahy Územní plán Pokřikov

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

1. Textová část ÚP Pokřikov

  ( formát PDF, velikost 0.3 MB )

2. Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 0.96 MB )

3. Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 1.16 MB )

4a. Výkres koncepce technické infrastruktury - energe

  ( formát PDF, velikost 0.29 MB )

4b. Výkres koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství

  ( formát PDF, velikost 0.29 MB )

5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

  ( formát PDF, velikost 0.95 MB )

6. Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 0.52 MB )

7. Výkres širších vztahů

  ( formát PDF, velikost 1.27 MB )

8. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

  ( formát PDF, velikost 0.45 MB )

9. Příloha č.3 - Zpráva o projednání návrhu ÚP Pokřikov

  ( formát PDF, velikost 0.07 MB )

9.1. Příloha č.4 - Zpráva k řízení o projednání návrhu ÚP Pokřikov

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

Zpráva o uplatňování Územního plánu Pokřikov - projednaná a schválená dne 2.10.2014

Zpráva o uplatňování Územního plánu Pokřikov

  ( formát PDF, velikost 0.07 MB )

Zpráva o uplatňování Územního plánu Pokřikov_2019 - projednaná a schválená dne 20.6.2019

Zpráva o uplatňování Územního plánu Pokřikov_2019

  ( formát PDF, velikost 0.09 MB )

Web spravuje DUOWEB.cz