Obec Raná

Územní plán Raná - vydaný formou opatření obecné povahy dne 12.12.2016, který nabyl účinnosti dne 28.12.2016

0.Veřejná vyhláška oznámení vydání Územního plánu (ÚP) Raná

  ( formát PDF, velikost 0.59 MB )

1. Textová část návrhu a odůvodnění Územního plánu Raná

  ( formát PDF, velikost 0.79 MB )

2. Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 0.79 MB )

3. Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 1.44 MB )

4a. Výkres koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství

  ( formát PDF, velikost 1.17 MB )

4b. Výřez koncepce technické infrastruktury - energetika, telekomunikace

  ( formát PDF, velikost 1.2 MB )

5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

  ( formát PDF, velikost 1.57 MB )

6. Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 1.94 MB )

7. výkres širších vztahů

  ( formát PDF, velikost 1.56 MB )

8. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

  ( formát PDF, velikost 1.3 MB )

Územní studie Raná - lokalita Z1-R - schválena dne 15.12.2018

1. Textová část ÚS Raná

  ( formát PDF, velikost 0.11 MB )

2. Situace širších vztahů - kopie části úp

  ( formát PDF, velikost 2.89 MB )

3. Celkový situační výkres

  ( formát PDF, velikost 0.37 MB )

Změna č.1 Územního plánu Raná - vydaná formou opatření obecné povahy dne 25.11.2019, která nabyla účinnosti dne 11.12.2019

0. Veřejná vyhláška oznámení vydání Změny č.1 Územního plánu (ÚP) Raná

  ( formát PDF, velikost 0.79 MB )

1. Textová část návrhu a odůvodnění Změny č.1 ÚP Raná

  ( formát PDF, velikost 1.25 MB )

2. Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 1.58 MB )

3. Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 1.81 MB )

4a. Výkres koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství

  ( formát PDF, velikost 0.79 MB )

4b. Hlavní výkres - technická infrastruktura - energetika, telekomunikace

  ( formát PDF, velikost 0.8 MB )

5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - výřez

  ( formát PDF, velikost 0.41 MB )

6. Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 2.9 MB )

7. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - výřez

  ( formát PDF, velikost 1.63 MB )

Úplné znění Územního plánu Raná po vydání změny č.1

1. Úplné znění textové části Územního plánu Raná po změně č.1

  ( formát PDF, velikost 0.79 MB )

2. Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 1.58 MB )

3. Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 2.78 MB )

4a. Výkres koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství

  ( formát PDF, velikost 1.18 MB )

4b. Výkres koncepce technické infrastruktury - energetika, telekomunikace

  ( formát PDF, velikost 1.22 MB )

5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

  ( formát PDF, velikost 1.56 MB )

6. Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 4.64 MB )

Zpráva o uplatňování Územního plánu Raná - projednaná a schválená dne 28.6.2021

Zpráva o uplatňování Územního plánu Raná

  ( formát PDF, velikost 0.1 MB )

 

 

 

Web spravuje DUOWEB.cz