Obec Svratouch

Územní plán Svratouch - vydaný formou opatření obecné povahy dne 14.9.2010, který nabyl účinnosti dne 30.9.2010

0. Veřejná vyhláška oznámení vydání Územního plánu Svratouch

  ( formát PDF, velikost 0.91 MB )

1. Textová část Územního plánu Svratouch

  ( formát PDF, velikost 0.56 MB )

2. Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 1.3 MB )

3. Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 2.54 MB )

4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

  ( formát PDF, velikost 1.3 MB )

5. Textová část odůvodnění Územního plánu Svratouch

  ( formát PDF, velikost 0.77 MB )

6. Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 3.39 MB )

7. Výkres širších vztahů

  ( formát PDF, velikost 6.37 MB )

8. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

  ( formát PDF, velikost 1.45 MB )

Zpráva o uplatňování Územního plánu Svratouch - projednaná a schválená dne 18.9.2014

Zpráva o uplatňování Územního plánu Svratouch

  ( formát PDF, velikost 0.07 MB )

Zpráva o uplatňování Územního plánu Svratouch_2018 - projednaná a schválená dne 21.3.2019

Zpráva o uplatňování Územního plánu Svratouch_2018

  ( formát PDF, velikost 0.08 MB )

Web spravuje DUOWEB.cz