Obec Tisovec

Územní plán Tisovec - vydaný formou opatření obecné povahy dne 18.11.2009, který nabyl účinnosti dne 4.12.2009

0. Opatření obecné povahy Územní plán Tisovec

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

1. Textová část ÚP Tisovec

  ( formát PDF, velikost 0.4 MB )

2. Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 1.55 MB )

3. Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 1.76 MB )

4a. Technická infrastruktura - Vodní hospodářství

  ( formát PDF, velikost 1.08 MB )

4b. Technická infrastruktura - Energetika, telekomunikace

  ( formát PDF, velikost 1.09 MB )

5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

  ( formát PDF, velikost 1.53 MB )

6. Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 1.51 MB )

7. Výkres širších vztahů

  ( formát PDF, velikost 3.94 MB )

8. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

  ( formát PDF, velikost 1.36 MB )

9. Příloha č.3 - Zpráva o projednání návrhu ÚP Tisovec

  ( formát PDF, velikost 0.07 MB )

9.1. Příloha č.4 - Zpráva k řízení o projednání návrhu ÚP Tisovec

  ( formát PDF, velikost 0.03 MB )

Změna č.1 Územního plánu Tisovec - vydaná formou opatření obecné povahy dne 27.6.2012, která nabyla účinnosti dne 13.7.2012

0.Veřejná vyhláška oznámení vydání Změny č.1 územního plánu Tisovec

  ( formát PDF, velikost 0.88 MB )

1.Textová část návrhu a odůvodnění Změny č.1 ÚP Tisovec

  ( formát PDF, velikost 0.21 MB )

2.Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 0.4 MB )

3.Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 0.58 MB )

4a. Hlavní výkres - tech. infrastruktura - vodní hospodářství

  ( formát PDF, velikost 0.36 MB )

4b. Hlavní výkres - tech. infrastruktura - energetika, telekomunikace

  ( formát PDF, velikost 0.37 MB )

5.Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

  ( formát PDF, velikost 0.4 MB )

6.Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 0.59 MB )

7.Výkres širších vztahů

  ( formát PDF, velikost 2.76 MB )

8.Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

  ( formát PDF, velikost 0.4 MB )

Zpráva o uplatňování Územního plánu Tisovec - projednaná a schválená dne 1.10.2014

Zpráva o uplatňování Územního plánu Tisovec

  ( formát PDF, velikost 0.07 MB )

Zpráva o uplatňování Územního plánu Tisovec_2018 - projednaná a schválená dne 18.3.2019

Zpráva o uplatňování Územního plánu Tisovec_2018

  ( formát PDF, velikost 0.09 MB )

Změna č.2 Územního plánu Tisovec - vydaná fornou opatření obecné povahy dne 16.12.2019, která nabyla účinnosti dne 1.1.2020

0. Veřejná vyhláška oznámení vydání Změny č.2 Územního plánu Tisovec

  ( formát PDF, velikost 0.71 MB )

1. Textová část návrhu a odůvodnění Změny č.2 ÚP Tisovec

  ( formát PDF, velikost 1.17 MB )

2. Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 1.38 MB )

3. Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 1.52 MB )

4a. Hlavní výkres - technická infrastruktura - vodní hospodářství

  ( formát PDF, velikost 0.68 MB )

4b. Hlavní výkres - technická infrastruktura - energetika, telekomunikace

  ( formát PDF, velikost 0.7 MB )

5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

  ( formát PDF, velikost 1.36 MB )

6. Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 2.43 MB )

7. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

  ( formát PDF, velikost 2.18 MB )

Úplné znění Územního plánu Tisovec po vydání změny č.2

1. Textová část ÚP Tisovec po vydání změny č.2

  ( formát PDF, velikost 0.71 MB )

2. Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 1.39 MB )

3. Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 1.44 MB )

4a. Hlavní výkres - technická infrastruktura - vodní hospodářství

  ( formát PDF, velikost 0.95 MB )

4b. Hlavní výkres - technická infrastruktura - energetika, telekomunikace

  ( formát PDF, velikost 0.99 MB )

5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

  ( formát PDF, velikost 1.35 MB )

6. Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 1.7 MB )

Web spravuje DUOWEB.cz