Obec Otradov

 

Územní plán Otradov - vydaný formou opatření obecné povahy dne 13.10.2017, který nabyl účinnosti dne 31.10.2017

0. Veřejná vyhláška oznámení vydání Územního plánu (ÚP) Otradov

  ( formát PDF, velikost 0.85 MB )

1. Textová část návrhu a odůvodnění Územního plánu Otradov

  ( formát PDF, velikost 0.66 MB )

2. Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 1.15 MB )

3. Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 1.42 MB )

4. Výkres koncepce technické infrastruktury

  ( formát PDF, velikost 1.47 MB )

5. Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 2.1 MB )

6. Výkres širších vztahů

  ( formát PDF, velikost 6.82 MB )

7. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

  ( formát PDF, velikost 1.54 MB )

Web spravuje DUOWEB.cz