Obec Studnice

Územní plán Studnice - vydaný formou opatření obecné povahy dne 12.11.2015, který nabyl účinnosti dne 28.11.2015

0.Veřejná vyhláška oznámení vydání Územního plánu Studnice

  ( formát PDF, velikost 0.95 MB )

1. Textová část návrhu a odůvodnění Územního plánu Studnice

  ( formát PDF, velikost 0.9 MB )

2. Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 5.8 MB )

3. Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 7.04 MB )

3a. Výkres koncepce veřejné technické infrastruktury

  ( formát PDF, velikost 6.19 MB )

4. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

  ( formát PDF, velikost 1.62 MB )

5. Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 10.22 MB )

6. Výkres širších vztahů

  ( formát PDF, velikost 0.44 MB )

7. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

  ( formát PDF, velikost 4.85 MB )

Zpráva o uplatňování Územního plánu Studnice - projednaná a schválená dne 16.4.2020

Zpráva o uplatňování Územního plánu Studnice

  ( formát PDF, velikost 0.09 MB )

Web spravuje DUOWEB.cz