Městys Trhová Kamenice

Územní plán Trhová Kamenice - vydaný formou opatření obecné povahy dne 15.12.2010, který nabyl účinnosti dne 31.12.2010

0.Veřejná vyhláška oznámení vydání Územního plánu Trhová Kamenice

  ( formát PDF, velikost 1.75 MB )

1.Textová část Územního plánu (ÚP) Trhová Kamenice

  ( formát PDF, velikost 0.75 MB )

2.Výkres základního členění ÚP Trhová Kamenice

  ( formát PDF, velikost 2.54 MB )

3.Hlavní výkres ÚP Trhová Kamenice

  ( formát PDF, velikost 3.73 MB )

4.Hlavní výkres - technická infrastruktura - energetika, telekomunikace

  ( formát PDF, velikost 3.95 MB )

5.Hlavní výkres - technická infrastruktura - vodní hospodářství

  ( formát PDF, velikost 3.97 MB )

6.Výkres veřejně prospěšných staveb ÚP Trhová Kamenice

  ( formát PDF, velikost 2.52 MB )

7.Koordinační výkres ÚP Trhová Kamenice

  ( formát PDF, velikost 6.19 MB )

8.Výkres širších vztahů ÚP Trhová Kamenice

  ( formát PDF, velikost 2.8 MB )

9.Výkres předpokládaných záborů ZPF

  ( formát PDF, velikost 4.3 MB )
 

Změna č.1 Územního plánu Trhová Kamenice - vydaná formou opatření obecné povahy dne 2.10.2013, která nabyla účinnosti dne 18.10.2013

0.Veřejná vyhláška oznámení vydání Změny č.1 Územního plánu Trhová Kamenice

  ( formát PDF, velikost 0.68 MB )

1.Textová část Změny č.1 Územního plánu (ÚP) Trhová Kamenice

  ( formát PDF, velikost 0.27 MB )

2.Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 0.45 MB )

3.Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 1.25 MB )

4a. Výkres koncepce technické infrastruktury - energetika, telekomunikace

  ( formát PDF, velikost 0.67 MB )

4b.Výkres koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství

  ( formát PDF, velikost 0.69 MB )

5.Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

  ( formát PDF, velikost 0.44 MB )

6.Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 1.89 MB )

7.Výkres širších vztahů

  ( formát PDF, velikost 3.21 MB )

8.Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

  ( formát PDF, velikost 0.72 MB )

Zpráva o uplatňování Územního plánu Trhová Kamenice - projednaná a schválená dne 14.12.2015

Zpráva o uplatňování Územního plánu Trhová Kamenice

  ( formát PDF, velikost 0.09 MB )
 

Změna č.2 Územního plánu Trhová Kamenice - vydaná formou opatření obecné povahy dne 13.3.2017, která nabyla účinnosti dne 29.3.2017

0.Veřejná vyhláška oznámení vydání Změny č.2 Územního plánu Trhová Kamenice

  ( formát PDF, velikost 0.82 MB )

1a. Textová část a odůvodnění změny č.2

  ( formát PDF, velikost 0.35 MB )

1b. Příloha textové části s vyznačením změn

  ( formát PDF, velikost 0.41 MB )

2. Výkres základního členění území - výřez

  ( formát PDF, velikost 0.52 MB )

3. Hlavní výkres - výřez

  ( formát PDF, velikost 0.67 MB )

4a. Výkres koncepce technické infrastruktury - energetika, telekomunikace - výřez

  ( formát PDF, velikost 0.45 MB )

4b. Výkres koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství - výřez

  ( formát PDF, velikost 0.45 MB )

5a. Koordinační výkres - výřez

  ( formát PDF, velikost 1.23 MB )

5b. Koordinační výkres - celek

  ( formát PDF, velikost 9.5 MB )

6. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - výřez

  ( formát PDF, velikost 1.07 MB )
 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Trhová Kamenice_2020 - projednaná a schválená dne 15.6.2020

Zpráva o uplatňování Územního plánu Trhová Kamenice_2020

  ( formát PDF, velikost 0.09 MB )
 

Web spravuje DUOWEB.cz