Obec Vítanov

Územní plán Vítanov - vydaný formou opatření obecné povahy dne 22.9.2008, který nabyl účinnosti dne 8.10.2008

1.Opatření obecné povahy ÚP Vítanov

  ( formát PDF, velikost 0.15 MB )

2a.Textová část územního plánu Vítanov

  ( formát PDF, velikost 0.59 MB )

2b.ÚSES ÚP Vítanov

  ( formát PDF, velikost 0.04 MB )

3.Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 1.07 MB )

4.Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 1.32 MB )

5.Hlavní výkres - Inženýrské sítě

  ( formát PDF, velikost 1.35 MB )

6.Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 1.62 MB )

7.Výkres širších vztahů

  ( formát PDF, velikost 1.61 MB )

8.Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

  ( formát PDF, velikost 1.43 MB )

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vítanov - projednaná a schválená dne 10.6.2013

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vítanov

  ( formát PDF, velikost 0.08 MB )

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vítanov_2017 - projednaná a schválená dne 11.12.2017

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vítanov_2017

  ( formát PDF, velikost 0.13 MB )

Web spravuje DUOWEB.cz