Obec Vítanov

Územní plán Vítanov - vydaný formou opatření obecné povahy dne 22.9.2008, který nabyl účinnosti dne 8.10.2008

1.Opatření obecné povahy ÚP Vítanov

  ( formát PDF, velikost 0.15 MB )

2a.Textová část územního plánu Vítanov

  ( formát PDF, velikost 0.59 MB )

2b.ÚSES ÚP Vítanov

  ( formát PDF, velikost 0.04 MB )

3.Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 1.07 MB )

4.Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 1.32 MB )

5.Hlavní výkres - Inženýrské sítě

  ( formát PDF, velikost 1.35 MB )

6.Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 1.62 MB )

7.Výkres širších vztahů

  ( formát PDF, velikost 1.61 MB )

8.Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

  ( formát PDF, velikost 1.43 MB )

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vítanov - projednaná a schválená dne 10.6.2013

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vítanov

  ( formát PDF, velikost 0.08 MB )

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vítanov_2017 - projednaná a schválená dne 11.12.2017

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vítanov_2017

  ( formát PDF, velikost 0.13 MB )

Změna č.1 Územního plánu Vítanov - vydaná formou opatření obecné povahy dne 15.6.2020, která nabyla účinnosti dne 1.7.2020

0. Veřejná vyhláška oznámení vydání Změny č.1 Územního plánu (ÚP) Vítanov

  ( formát PDF, velikost 0.98 MB )

1. Textová část návrhu a odůvodnění Změny č.1 ÚP Vítanov

  ( formát PDF, velikost 1.65 MB )

2. Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 1.41 MB )

3. Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 1.64 MB )

4. Hlavní výkres - inženýrské sítě

  ( formát PDF, velikost 0.82 MB )

5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

  ( formát PDF, velikost 1.42 MB )

6. Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 2.9 MB )

7. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

  ( formát PDF, velikost 2.48 MB )

Úplné znění Územního plánu Vítanov po vydání změny č.1

1. Úplné znění textové části Územního plánu Vítanov po změně č.1

  ( formát PDF, velikost 0.97 MB )

2. Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 1.4 MB )

3. Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 1.73 MB )

4. Hlavní výkres - inženýrské sítě

  ( formát PDF, velikost 1.11 MB )

5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

  ( formát PDF, velikost 1.41 MB )

6. Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 1.82 MB )

 

Web spravuje DUOWEB.cz