Obec Vojtěchov

Územní plán Vojtěchov - vydaný formou opatření obecné povahy dne 10.12.2008, který nabyl účinnosti dne 26.12.2008

1.Opatření obecné povahy ÚP Vojtěchov

  ( formát PDF, velikost 0.66 MB )

2a.Textová část územního plánu Vojtěchov

  ( formát PDF, velikost 0.18 MB )

2b.ÚSES ÚP Vojtěchov -tabulka

  ( formát PDF, velikost 0.04 MB )

2c.Textová část odůvodnění ÚP Vojtěchov

  ( formát PDF, velikost 0.15 MB )

3.Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 1.34 MB )

4.Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 1.62 MB )

5a.Výkres koncepce veřejné infrastruktury - vodní hospodářství

  ( formát PDF, velikost 4.75 MB )

5b.Výkres koncepce veřejné infrastruktury - energetika

  ( formát PDF, velikost 4.79 MB )

6.Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 5.82 MB )

7.Výkres širších vztahů

  ( formát PDF, velikost 2.36 MB )

8.Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

  ( formát PDF, velikost 4.67 MB )
 

Změna č.1 územního plánu Vojtěchov - vydaná formou opatření obecné povahy dne 14.6.2012, která nabyla účinnosti dne 30.6.2012

0.Veřejná vyhláška oznámení vydání Změny č.1 územního plánu Vojtěchov

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

1.Textová část návrhu a odůvodnění Změny č.1 ÚP Vojtěchov

  ( formát PDF, velikost 0.22 MB )

2.Výkres základního členění

  ( formát PDF, velikost 0.5 MB )

3a. Hlavní výkres_1

  ( formát PDF, velikost 0.5 MB )

3b. Hlavní výkres_2

  ( formát PDF, velikost 0.6 MB )

4. Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury - vodní hospodářství

  ( formát PDF, velikost 0.43 MB )

5a. Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury - energetika_1

  ( formát PDF, velikost 0.46 MB )

5b. Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury - energetika_2

  ( formát PDF, velikost 0.59 MB )

6. Výkres veřejně prospěšných staveb

  ( formát PDF, velikost 0.66 MB )

7a. Koordinační výkres_1

  ( formát PDF, velikost 0.6 MB )

7b. Koordinační výkres_2

  ( formát PDF, velikost 0.76 MB )

8. Výkres širších vztahů

  ( formát PDF, velikost 1.71 MB )

9. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

  ( formát PDF, velikost 0.44 MB )

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojtěchov - projednaná a schválená dne 20.6.2013

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojtěchov

  ( formát PDF, velikost 0.07 MB )

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojtěchov_2017 - projednaná a schválená dne 26.10.2017

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojtěchov_2017

  ( formát PDF, velikost 0.12 MB )

Web spravuje DUOWEB.cz