Obec Vortová

 

Územní plán Vortová - vydaný formou opatření obecné povahy dne 7.12.2017, který nabyl účinnosti dne 23.12.2017

0. Veřejná vyhláška oznámení vydání Územního plánu (ÚP) Vortová

  ( formát PDF, velikost 0.82 MB )

1. Textová část návrhu a odůvodnění Územního plánu Vortová

  ( formát PDF, velikost 1.49 MB )

2. Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 0.45 MB )

3. Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 0.69 MB )

4. Výkres koncepce technické infrastruktury

  ( formát PDF, velikost 0.53 MB )

5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

  ( formát PDF, velikost 0.19 MB )

6. Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 1.48 MB )

7. Výkres širších vztahů

  ( formát PDF, velikost 14.23 MB )

8. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

  ( formát PDF, velikost 0.65 MB )

Územní studie Z5 Vortová - schválena dne 4.9.2020

1. Textová část Územní studie Vortová

  ( formát PDF, velikost 0.17 MB )

2. Širší vztahy

  ( formát PDF, velikost 0.16 MB )

3. Zákres do katastrální mapy

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

4. Výkres technické a dopravní infrastruktury

  ( formát PDF, velikost 0.07 MB )

5. Koordinační situační výkres

  ( formát PDF, velikost 0.1 MB )
 

 

Web spravuje DUOWEB.cz