Obec Vortová

 

Územní plán Vortová - vydaný formou opatření obecné povahy dne 7.12.2017, který nabyl účinnosti dne 23.12.2017

0. Veřejná vyhláška oznámení vydání Územního plánu (ÚP) Vortová

  ( formát PDF, velikost 0.82 MB )

1. Textová část návrhu a odůvodnění Územního plánu Vortová

  ( formát PDF, velikost 1.49 MB )

2. Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 0.45 MB )

3. Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 0.69 MB )

4. Výkres koncepce technické infrastruktury

  ( formát PDF, velikost 0.53 MB )

5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

  ( formát PDF, velikost 0.19 MB )

6. Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 1.48 MB )

7. Výkres širších vztahů

  ( formát PDF, velikost 14.23 MB )

8. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

  ( formát PDF, velikost 0.65 MB )

Web spravuje DUOWEB.cz