Obec Všeradov

Územní plán Všeradov - vydaný formou opatření obecné povahy dne 27.11.2018, který nabyl účinnosti dne 13.12.2018

0. Veřejná vyhláška oznámení vydání Územního plánu (ÚP) Všeradov

  ( formát PDF, velikost 0.95 MB )

1. Textová část návrhu a odůvodnění Územního plánu Všeradov

  ( formát PDF, velikost 0.69 MB )

2. Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 1.07 MB )

3. Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 1.38 MB )

4. Výkres koncepce technické infrastruktury

  ( formát PDF, velikost 1.45 MB )

5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

  ( formát PDF, velikost 1.08 MB )

6. Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 2.04 MB )

7. Výkres širších vztahů

  ( formát PDF, velikost 6.24 MB )

8. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

  ( formát PDF, velikost 1.55 MB )

Web spravuje DUOWEB.cz