Projednávané dokumenty ÚP

Projednávané dokumenty ÚP

Obec Hamry
Veřejné projednání návrhu Změny č.2 Územního plánu (ÚP) Hamry - vystaveno od 25.10.2021 do 1.12.2021.

0. Veřejná vyhláška oznámení zahájení řízení o Změně č.2 Územního plánu (ÚP) Hamry

  ( formát PDF, velikost 0.2 MB )

1. Textová část návrhu a odůvodnění Změny č.2 ÚP Hamry

  ( formát PDF, velikost 1.34 MB )

2. Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 1.09 MB )

3. Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 1.28 MB )

4a. Výkres koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství

  ( formát PDF, velikost 1.15 MB )

4b. Výkres koncepce technické infrastruktury - energetika, telekomunikace

  ( formát PDF, velikost 1.15 MB )

5. Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 4.72 MB )

6. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

  ( formát PDF, velikost 1.67 MB )

 

Web spravuje DUOWEB.cz