Projednávané dokumenty ÚP

Projednávané dokumenty ÚP

Obec Dědová
Projednání návrhu Územního plánu (ÚP) Dědová - vystaveno od 31.1.2019 do 18.3.2019

0.Veřejná vyhláška oznámení projednání návrhu Územního plánu (ÚP) Dědová

  ( formát PDF, velikost 0.46 MB )

1a. Textová část návrhu ÚP Dědová

  ( formát PDF, velikost 0.71 MB )

1b. Textová část odůvodnění ÚP Dědová

  ( formát PDF, velikost 1.07 MB )

2. Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 0.82 MB )

3. Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 1.03 MB )

4. Výkres koncepce technické infrastruktury

  ( formát PDF, velikost 0.98 MB )

5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

  ( formát PDF, velikost 0.83 MB )

6. Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 2.11 MB )

7. Výkres širších vztahů

  ( formát PDF, velikost 3.41 MB )

8. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

  ( formát PDF, velikost 1.5 MB )

Obec Krouna
Projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu (ÚP) Krouna - vystaveno od 18.2.2019 do 19.3.2019 

0.Veřejná vyhláška oznámení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu (ÚP) Krouna

  ( formát PDF, velikost 0.48 MB )

1. Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Krouna

  ( formát PDF, velikost 0.45 MB )

Web spravuje DUOWEB.cz