Projednávané dokumenty ÚP

Projednávané dokumenty ÚP

Obec Všeradov
Projednání upraveného návrhu v řízení o Územním plánu (ÚP) Všeradov - vystaveno od 8.3.2018 do 16.4.2018

0. Veřejná vyhláška oznámení zahájení řízení o Územním plánu (ÚP) Všeradov

  ( formát PDF, velikost 0.1 MB )

1. Textová část návrhu a odůvodnění Územního plánu Všeradov

  ( formát PDF, velikost 0.61 MB )

2. Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 1.07 MB )

3. Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 0.71 MB )

4. Výkres koncepce technické infrastruktury

  ( formát PDF, velikost 1.45 MB )

5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

  ( formát PDF, velikost 1.08 MB )

6. Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 2.04 MB )

7. Výkres širších vztahů

  ( formát PDF, velikost 6.24 MB )

8. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

  ( formát PDF, velikost 1.55 MB )

 

Web spravuje DUOWEB.cz