Projednávané dokumenty ÚP

Projednávané dokumenty ÚP

Obec Tisovec 
Projednání k řízení o návrhu Změny č.2 Územního plánu Tisovec - vystaveno od 17.6.2019 do 29.7.2019

0.Veřejná vyhláška oznámení zahájení řízení o Změně č. 2 Územního plánu (ÚP) Tisovec

  ( formát PDF, velikost 0.2 MB )

1. Textová část návrhu a odůvodnění Změny č. 2 ÚP Tisovec

  ( formát PDF, velikost 1.12 MB )

2. Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 1.38 MB )

3. Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 1.52 MB )

4a. Hlavní výkres - technická infrastruktura - vodní hospodářství

  ( formát PDF, velikost 0.68 MB )

4b. Hlavní výkres - technická infrastruktura - energetika, telekomunikace

  ( formát PDF, velikost 0.71 MB )

5. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

  ( formát PDF, velikost 1.36 MB )

6. Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 2.42 MB )

7. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

  ( formát PDF, velikost 2.18 MB )

Web spravuje DUOWEB.cz