Veřejné zakázky

28.6..2018 Oddychová trasa Srní - Matulova

01 Výzva k podání nabídky

  ( formát PDF, velikost 0.57 MB )

02 příloha č. 1 - Krycí list

  ( formát DOC, velikost 0.02 MB )

03 příloha č.2 - Čestné prohlášení

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

04 Příloha č. 3 - seznam stavebních prací

  ( formát DOC, velikost 0.02 MB )

05 příloha č. 4 - Obchodní podmínky

  ( formát DOCX, velikost 0.03 MB )

06 Soupis prací a dodávek KOMUNIKACE (výkaz výměr)

  ( formát XLSX, velikost 0.06 MB )

07 Soupis prací a dodávek (výkaz výměr) MOBILIÁŘ

  ( formát XLS, velikost 0.01 MB )

08 Projektová dokumentace

  ( formát ZIP, velikost 9.88 MB )

7.6.2018 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálního bydlení v Hlinskuodkaz na stránky zakázky

14.5.2018 Dodávka víceúčelového zametacího stroje: odkaz na stránky zakázky

 10.4.2018 Stavba protihlukové stěny

Oznámení o zrušení zadávacího řízení - Stavba protihlukové stěny

  ( formát PDF, velikost 0.45 MB )

9.4.2018  Udržovací práce ulice Československé armády, Hlinsko

Hodnocení veřejné zakázky - Udržovací práce ulice Československé armády, Hlinsko

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

27.3.2018  Rekonstrukce komunikace Palackého - 1. Etapa

Hodnocení veřejné zakázky - MK Palackého

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

9.3.2018 Oprava povrchu místní komunikace Blatno,

parcelní č. 876/1, 67/39, 878/2 - 1. etapa

 

Hodnocení veřejné zakázky - oprava povrchu MK Blatno - 1. etapa

  ( formát DOC, velikost 0.05 MB )

 

9.3.2018 Provozování služby HLINECKÉ TAXI - zkušební provoz

        

01 Výzva k podání nabídky

  ( formát PDF, velikost 0.4 MB )

02 Zadávací dokumentace

  ( formát PDF, velikost 1.47 MB )

03 Návrh smlouvy

  ( formát PDF, velikost 0.1 MB )

 

5.3.2018 Rekonstrukce ulice místní části Blatno

 

        

Hodnocení veřejné zakázky Rekonstrukce MK Blatno

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

 

28.2.2018 Oprava chodníku a veřejného osvětlení Adámkova ulice

 

       

Hodnocení veřejné zakázky - oprava chodníku a VO Adámkova ulice

  ( formát DOC, velikost 0.05 MB )

 

28.2.2018 Rekonstrukce ulice Karlova, Hlinsko

 

       

Hodnocení veřejné zakázky - Rekonstrukce ulice Karlova, Hlinsko

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

 

13.2.2018 Rekonstrukce haly v objektu teplárny Hlinsko

 

      

Hodnocení veřejné zakázky - Rekonstrukce haly v objektu teplárny Hlinsko

  ( formát PDF, velikost 0.04 MB )

 

23.1.2018 Oprava zpevněných ploch při MŠ Milíčova Hlinsko

 

     

Hodnocení veřejné zakázky - Oprava zpevněných ploch při MŠ Milíčova Hlinsko

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

 

23.1.2018 Oprava místních komunikací Chlum

 

    

Hodnocení veřejné zakázky - Oprava MK Chlum

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

 

8.1.2018 Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie a zřízení výtahu ZŠ Ležáků

 

   

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

Web spravuje DUOWEB.cz