Veřejné zakázky

4. 8. 2021 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - "Snížení energetické náročnosti budovy C, ul. Havlíčkova čp. 2, Hlinsko 

 

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.69 MB )

 

2. 6. 2021 Výzva k podání nabídky - Dodávka 1 ks automobilu formou koupě pro město Hlinsko – školní jídelna

Příloha č. 1 Krycí list

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Příloha č. 2 Čestné prohlášení

  ( formát DOC, velikost 0.05 MB )

Příloha č. 3 Technická specifikace

  ( formát DOCX, velikost 0.02 MB )

Příloha č. 4 - Návrh kupní smlouvy

  ( formát DOC, velikost 0.09 MB )

Výzva k podání nabídky

  ( formát PDF, velikost 0.48 MB )

8. 4. 2021 Výzva k podání nabídky - Dodávka kompaktního žacího traktoru s přední žací lištou 

01 Výzva k podání nabídky

  ( formát PDF, velikost 0.25 MB )

02 příloha č. 1 - Krycí list

  ( formát DOC, velikost 0.02 MB )

03 příloha č.2 - Čestné prohlášení

  ( formát DOC, velikost 0.02 MB )

04 Příloha č. 3 - seznam referencí

  ( formát DOC, velikost 0.02 MB )

05 příloha č. 4 - Návrh kupní smlouvy

  ( formát DOC, velikost 0.09 MB )

06 příloha č.5 -Technické požadavky

  ( formát DOC, velikost 0.03 MB )


10. 3. 2021 Výzva k podání nabídky - Multifunkční hřiště Chlum

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.34 MB )

Dodatečné informace zadavatele

  ( formát ZIP, velikost 0.34 MB )

Příloha č. 1 Krycí list

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Příloha č. 2 Čestné prohlášení

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Příloha č. 3 Seznam stavebních prací

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Příloha č. 4 Návrh obchodních podmínek - SOD

  ( formát DOCX, velikost 0.04 MB )

Příloha č. 5 Projektová dokumentace

  ( formát ZIP, velikost 16.13 MB )

Příloha č. 6 Položkový soupis dodávek a prací

  ( formát ZIP, velikost 0.37 MB )

Výzva k podání nabídky

  ( formát PDF, velikost 0.36 MB )

 

9. 3. 2021 Výzva k podání nabídky - Přiblížení dřeva koňským potahem a vyvážecí soupravou pro městské lesy města Hlinsko

Příloha č. 1 - Cenová nabídka na přiblížení dřeva - krycí list

  ( formát DOCX, velikost 0.01 MB )

Příloha č. 4 - Obchodní podmínky - Smlouva na služby

  ( formát DOC, velikost 0.08 MB )

Příloha č.2 - Čestné prohlášení

  ( formát DOC, velikost 0.05 MB )

Příloha č.3 - Seznam provedených prací

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Výzva k podání nabídky

  ( formát PDF, velikost 0.33 MB )

 

19.11.2020 Výzva k podání nabídky - Rekonstrukce MK Máchova, Hlinsko - 1. ETAPA, VĚTEV B

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.28 MB )

 

19.11.2020 Výzva k podání cennové nabídky - Rekonstrukce - Odborná učebna zeměpisu ZŠ Ležáků, Hlinsko

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.28 MB )

 

11.11.2020 Výzva k podání cennové nabídky - služba Hlinecké taxi 2021-2022

  

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.13 MB )

Navrh Smlouva o poskytnuti sluzeb - HLINECKE TAXI

  ( formát PDF, velikost 0.26 MB )

Vyzva k podani nabidky HLINECKE TAXI

  ( formát PDF, velikost 0.16 MB )

Zadavaci dokumentace HLINCKE TAXI

  ( formát PDF, velikost 0.17 MB )

 

3.9.2020 Výzva k podání nabídky  - Komunikace a inženýrské sítě Hlinsko, Drachtiny 3.etapa – výběr TDS a KOOBO

 

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát DOCX, velikost 0.03 MB )

 

3.8.2020 Výzva k podání nabídky  - Konferenční židle  pro MKK Hlinečan

     

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

 

13.7.2020 Výzva k podání nabídky – Dodávka 1 ks automobilu formou koupě pro město Hlinsko - Chlum

     

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.4 MB )

 

10.6.2020 Výzva k podání nabídky – Mixážní pult pro MKK Hlinečan

 

    

Hodnocení veřejné zakázky - mixážní pult

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

 

9.6.2020 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY – Sportovní hala Hlinsko – výběr TDS

 

   

Hodnocení veřejné zakázky - TDS Sportovní hala Hlinsko

  ( formát PDF, velikost 0.32 MB )

2.3.2020 Vzduchotechnika do kuchyně ZŠ Ležáků ve městě Hlinsko odkaz na profil zadavatele

27.2.2020 Sportovní hala Hlinsko odkaz na profil zadavatele

31.1.2020 Udržovací práce ul. Za Drahou II. etapa, Hlinsko

  

Hodnocení veřejné zakázky - Za Drahou

  ( formát DOCX, velikost 0.03 MB )

29.1.2020 Rekonstrukce ulice Drahý Růžek, Hlinsko

  

Hodnocení veřejné zakázky - MK Drahý Růžek

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

29.1.2020 Rekonstrukce MK Rubešova v Hlinsku

  

Hodnocení veřejné zakázky - MK Rubešova

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

16.1.2020 Udržovací práce ul. Za Drahou II. etapa, Hlinsko

 

21.11.2019 Vzduchotechnika do kuchyně ZŠ Ležáků ve městě Hlinsko

 

21.11.2019 Snížení energetické náročnosti bytového domu č. p. 281, Hlinsko

 

001 Dodatečné informace

  ( formát DOCX, velikost 0.1 MB )

002 Příloha k dodatečným informacím

  ( formát XLSX, velikost 0.16 MB )

01 Výzva k podání nabídky

  ( formát DOCX, velikost 0.05 MB )

02 Příloha č. 1 - Krycí list

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

03 Příloha č. 2 - Čestné prohlášení

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

04 Příloha č. 3 - Seznam stavebních prací za posledních 5 roků

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

05 Příloha č. 4 - Obchodní podmínky - návrh smlouvy o dílo

  ( formát DOCX, velikost 0.05 MB )

06 Příloha č. 5 - Projektová dokumentace

  ( formát ZIP, velikost 11.62 MB )

07 Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.57 MB )

21.11.2019 Průmyslová zóna ETA Hlinsko

 

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát DOCX, velikost 0.03 MB )

 

15.11.2019 Oprava chlapeckých WC ZŠ Ležáků Hlinsko

 

Hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu

  ( formát DOCX, velikost 0.03 MB )

 

15.11.2019 Oprava a sanace části objektu č. p. 305 - ZUŠ Hlinsko

 

Hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu

  ( formát DOCX, velikost 0.03 MB )

24.10. 2019 Rekonstrukce hasičské zbrojnice Hlinsko - Blatno odkaz na profil zadavatele

23.9. 2019 Rekonstrukce bývalé administrativní budovy odkaz na profil zadavatele

18.6. 2019 Rekonstrukce jednotné kanalizace Blatno, parcelní číslo 874/1, 875/34, rekonstrukce stávajícího chodníku

  

Hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu

  ( formát DOCX, velikost 0.03 MB )

18.6. 2019 Parkoviště Hlinsko v Čechách

  

Hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu

  ( formát DOCX, velikost 0.03 MB )

12.6. 2019 Rekonstrukce místní komunikace Palackého v Hlinsku - II. etapa

  

Hodnocení veřejné zakázky - MK Palackého II. etapa

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

23.5. 2019 Rekonstrukce místní komunikace Rataje v Hlinsku

 

Hodnocení veřejné zakázky - MK Rataje

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

23.5. 2019 Udržovací práce komunikace u teplárny, Hlinsko

Hodnocení veřejné zakázky - MK u teplárny Hlinsko

  ( formát PDF, velikost 0.06 MB )

11. 4. 2019 Dodávka 1 ks automobilu formou koupě - Hlinsko

Hodnocení zakázky malého rozsahu

  ( formát DOCX, velikost 0.03 MB )

11. 4. 2019 Dodávka 1 ks automobilu formou koupě pro město Hlinsko

Hodnocení zakázky malého rozsahu

  ( formát DOCX, velikost 0.03 MB )

11. 4. 2019 Oprava chodníku Adámkova ulice Hlinsko, II. etapa

Hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu

  ( formát DOCX, velikost 0.04 MB )

2. 4. 2019 Rekonstrukce sociálního zařízení - pavilon učeben 2. a 3. N.P. dívčí, ZŠ Ležáků, Hlinsko

Hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu

  ( formát DOCX, velikost 0.03 MB )

2. 4. 2019 Rekonstrukce sociálního zařízení, Jídelna ZŠ Ležáků Hlinsko

Hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu

  ( formát DOCX, velikost 0.03 MB )

18. 3. 2019 Výstavba nového osvětlení fotbalového tréninkového stadionu

Hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu

  ( formát DOCX, velikost 0.04 MB )

11. 3. 2019 Udržovací práce ulice Za Drahou, Hlinsko

Hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu

  ( formát DOCX, velikost 0.04 MB )

26. 2. 2019 Dodávka plastových sedadel na tribunu fotbalového stadionu Hlinsko

Hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu

  ( formát DOCX, velikost 0.04 MB )

25. 2. 2019 Rekonstrukce odborné učebny přírodopisu ZŠ Ležáků, Hlinsko

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.29 MB )

20. 2. 2019 Správa a údržba veřejného osvětlení - Hlinsko

Hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

19. 2. 2019 Dodávka 1 ks dopravního automobilu formou koupě - SDH Blatno

Příloha č. 1 - krycí list

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Příloha č. 2 - čestné prohlášení

  ( formát DOC, velikost 0.05 MB )

Příloha č. 3 - technické parametry

  ( formát DOCX, velikost 0.01 MB )

Příloha č. 4 - obchodní podmínky - návrh kupní smlouvy

  ( formát DOC, velikost 0.05 MB )

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

  ( formát PDF, velikost 0.43 MB )

19. 2. 2019 Dodávka 1 ks dopravního automobilu formou koupě - SDH Hlinsko

Příloha č. 1 - krycí list

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Příloha č. 2 - čestné prohlášení

  ( formát DOC, velikost 0.05 MB )

Příloha č. 3 - technické parametry

  ( formát DOCX, velikost 0.02 MB )

Příloha č. 4 - obchodní podmínky - návrh kupní smlouvy

  ( formát DOC, velikost 0.05 MB )

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

  ( formát PDF, velikost 0.43 MB )

1.2.2019 Udržovací práce místních komunikací Chlum, V. etapa

Hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu

  ( formát DOCX, velikost 0.04 MB )

22.1.2019 Dodávka 1 ks nového osobního automobilu formou koupě

Příloha č. 1 - Krycí list

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Příloha č. 2 - čestné prohlášení

  ( formát DOC, velikost 0.05 MB )

Příloha č. 3 - Specifikace požadavků na osobní motorové vozidlo

  ( formát PDF, velikost 0.14 MB )

Příloha č. 4 - návrh kupní smlouvy

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Výzva k podání nabídky

  ( formát PDF, velikost 0.26 MB )

 21.1.2019 Rizikové kácení lipové aleje hřbitov Hlinsko

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát DOCX, velikost 0.04 MB )

 14.1.2019 Komplexní zateplení objektu pro volnočasové aktivity seniorů, Hlinsko

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát DOCX, velikost 0.04 MB )

5.11.2018 Výstavba nového osvětlení fotbalového tréninkového stadionu Hlinsko

Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení

  ( formát PDF, velikost 0.32 MB )

29.8.2018 Zpracování lesní hospodářské osnovy Hlinsko pro zařizovací obvod Hlinsko s platností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2029

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.08 MB )
 

29.8.2018 Pojištění Města Hlinska, včetně příspěvkových organizací

Hodnocení veřejné zakázky - Pojištění Města Hlinska

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

14.8.2018 Stavební úpravy haly pro parkování

Hodnocení veřejné zakázky -parkovací hala Hlinsko

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

27.7.2018 Oddychová trasa Srní - Matulova - 2.kolo

Hodnocení veřejné zakázky - Oddychová trasa Srní-Matulova - 2. kolo

  ( formát PDF, velikost 0.11 MB )

28.6.2018 Oddychová trasa Srní - Matulova

Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.44 MB )

7.6.2018 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálního bydlení v Hlinskuodkaz na stránky zakázky

14.5.2018 Dodávka víceúčelového zametacího stroje: odkaz na stránky zakázky

 

 10.4.2018 Stavba protihlukové stěny

 

Oznámení o zrušení zadávacího řízení - Stavba protihlukové stěny

  ( formát PDF, velikost 0.45 MB )

 

9.4.2018  Udržovací práce ulice Československé armády, Hlinsko

 

Hodnocení veřejné zakázky - Udržovací práce ulice Československé armády, Hlinsko

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

 

27.3.2018  Rekonstrukce komunikace Palackého - 1. Etapa

 

Hodnocení veřejné zakázky - MK Palackého

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

 

9.3.2018 Oprava povrchu místní komunikace Blatno,

 

 

parcelní č. 876/1, 67/39, 878/2 - 1. etapa

 

 

Hodnocení veřejné zakázky - oprava povrchu MK Blatno - 1. etapa

  ( formát DOC, velikost 0.05 MB )

 

9.3.2018 Provozování služby HLINECKÉ TAXI - zkušební provoz

 

  

01 Výzva k podání nabídky

  ( formát PDF, velikost 0.4 MB )

02 Zadávací dokumentace

  ( formát PDF, velikost 1.47 MB )

03 Návrh smlouvy

  ( formát PDF, velikost 0.1 MB )

  

 

5.3.2018 Rekonstrukce ulice místní části Blatno

 

   

Hodnocení veřejné zakázky Rekonstrukce MK Blatno

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

 

 

 28.2.2018 Oprava chodníku a veřejného osvětlení Adámkova ulice

 

   

Hodnocení veřejné zakázky - oprava chodníku a VO Adámkova ulice

  ( formát DOC, velikost 0.05 MB )

 

 

 28.2.2018 Rekonstrukce ulice Karlova, Hlinsko

 

   

Hodnocení veřejné zakázky - Rekonstrukce ulice Karlova, Hlinsko

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

  

 

 13.2.2018 Rekonstrukce haly v objektu teplárny Hlinsko

 

   

Hodnocení veřejné zakázky - Rekonstrukce haly v objektu teplárny Hlinsko

  ( formát PDF, velikost 0.04 MB )

  

 

 23.1.2018 Oprava zpevněných ploch při MŠ Milíčova Hlinsko

 

   

Hodnocení veřejné zakázky - Oprava zpevněných ploch při MŠ Milíčova Hlinsko

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

 

 

 23.1.2018 Oprava místních komunikací Chlum

 

     

Hodnocení veřejné zakázky - Oprava MK Chlum

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

 

 

 8.1.2018 Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie a zřízení výtahu ZŠ Ležáků

 

    

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

Web spravuje DUOWEB.cz