Veřejné zakázky

 

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Granulová myčka nádobí" 

 

Příloha č. 1 k VZ_technická specifikace final

  ( formát PDF, velikost 0.14 MB )

Příloha č. 2 ZD - Krycí list nabídky

  ( formát DOCX, velikost 0.02 MB )

Příloha č. 3- čestné prohlášení

  ( formát DOC, velikost 0.11 MB )

Výzva k podání nabídky - granulová myčka nádobí

  ( formát PDF, velikost 0.31 MB )

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Muzeum, podkroví galerie" 

 

Dodatek k rozpočtu MUZEUM - GALERIE

  ( formát DOC, velikost 0.03 MB )

Příloha č.1 Krycí list - 2022 -muzeum-galerie podkroví, Hlinsko

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Příloha č.2 Čestné_prohlášení - 2022 -muzeum-galerie podkroví, Hlinsko

  ( formát DOC, velikost 0.05 MB )

Příloha č.3 Seznam provedených prací - 2022 -muzeum-galerie podkroví, Hlinsko

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Příloha č.4 Smlouva o dílo pro VZ WORD - 2022 -muzeum-galerie podkroví, Hlinsko

  ( formát DOCX, velikost 0.03 MB )

Příloha č.5 Projektová dokumentace - 2022 -muzeum-galerie podkroví, Hlinsko

  ( formát ZIP, velikost 12.22 MB )

Příloha č.6 Položkový rozpočet - 2022 -muzeum-galerie podkroví, Hlinsko

  ( formát ZIP, velikost 0.07 MB )

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - 2022 -muzeum-galerie podkroví Hlinsko

  ( formát DOCX, velikost 0.06 MB )

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Zázemí pro místní spolek Srní" 

 

Hodnocení veřejné zakázky - Srní

  ( formát PDF, velikost 0.44 MB )

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Modernizace SSZ Adámkova třída – Wilsonova"  

Dodatečné informace

  ( formát ZIP, velikost 0.23 MB )

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

  ( formát DOCX, velikost 0.03 MB )

Příloha č. 2 - Smlouva o dílo

  ( formát ZIP, velikost 0.09 MB )

Příloha č. 3 - Základní způsobilost - čestné prohlášení

  ( formát DOCX, velikost 0.03 MB )

Příloha č. 4 - Technická kvalifikace - čestné prohlášení

  ( formát DOCX, velikost 0.02 MB )

Příloha č. 5 - Výkaz výměr

  ( formát XLSX, velikost 0.24 MB )

Příloha č. 6 - Projektová dokumentace

  ( formát ZIP, velikost 4.26 MB )

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

  ( formát PDF, velikost 0.33 MB )

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Rekonstrukce ulice Purkyňova v Hlinsku" 

Hodnocení veřejné zakázky - MK Purkyňova

  ( formát PDF, velikost 0.27 MB )

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Oprava komunikace a parkovacích stání ulice Holetínská, Hlinsko" 

Hodnocení veřejné zakázky - MK Holetínská

  ( formát PDF, velikost 0.28 MB )

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Přiblížení dřeva koňským potahem a vyvážecí soupravou pro městské lesy – město Hlinsko"

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.19 MB )

Příloha č. 1 - Cenová nabídka na přiblížení dřeva - krycí list

  ( formát DOCX, velikost 0.01 MB )

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení

  ( formát DOC, velikost 0.05 MB )

Příloha č. 3 - Seznam provedených prací

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Příloha č. 4 - Obchodní podmínky - Smlouva na služby

  ( formát DOC, velikost 0.08 MB )

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

  ( formát PDF, velikost 0.63 MB )

 

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Pojištění města Hlinska, včetně organizací města"

Vyhodnocení zakázky malého rozsahu

  ( formát PDF, velikost 0.36 MB )

20.10. 2021 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - "Dozateplení objektu, Máchova 860, Hlinsko "

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.54 MB )
dozateplení budovy

6.10. 2021 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - "Dodávka 1 ks automobilu pro město Hlinsko - městská policie "

 

Příloha č. 1 - Krycí list

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Příloha č. 2 - čestné prohlášení

  ( formát DOC, velikost 0.05 MB )

Příloha č. 3 - Technická specifikace

  ( formát PDF, velikost 0.42 MB )

Příloha č.4 - navrh kupní smlouva

  ( formát DOC, velikost 0.09 MB )

Výzva k podání cenové nabídky

  ( formát PDF, velikost 0.41 MB )

4. 8. 2021 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - "Snížení energetické náročnosti budovy C, ul. Havlíčkova čp. 2, Hlinsko 

 

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.69 MB )

 

 

2. 6. 2021 Výzva k podání nabídky - Dodávka 1 ks automobilu formou koupě pro město Hlinsko – školní jídelna

Příloha č. 1 Krycí list

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Příloha č. 2 Čestné prohlášení

  ( formát DOC, velikost 0.05 MB )

Příloha č. 3 Technická specifikace

  ( formát DOCX, velikost 0.02 MB )

Příloha č. 4 - Návrh kupní smlouvy

  ( formát DOC, velikost 0.09 MB )

Výzva k podání nabídky

  ( formát PDF, velikost 0.48 MB )

8. 4. 2021 Výzva k podání nabídky - Dodávka kompaktního žacího traktoru s přední žací lištou 

01 Výzva k podání nabídky

  ( formát PDF, velikost 0.25 MB )

02 příloha č. 1 - Krycí list

  ( formát DOC, velikost 0.02 MB )

03 příloha č.2 - Čestné prohlášení

  ( formát DOC, velikost 0.02 MB )

04 Příloha č. 3 - seznam referencí

  ( formát DOC, velikost 0.02 MB )

05 příloha č. 4 - Návrh kupní smlouvy

  ( formát DOC, velikost 0.09 MB )

06 příloha č.5 -Technické požadavky

  ( formát DOC, velikost 0.03 MB )


10. 3. 2021 Výzva k podání nabídky - Multifunkční hřiště Chlum

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.34 MB )

Dodatečné informace zadavatele

  ( formát ZIP, velikost 0.34 MB )

Příloha č. 1 Krycí list

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Příloha č. 2 Čestné prohlášení

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Příloha č. 3 Seznam stavebních prací

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Příloha č. 4 Návrh obchodních podmínek - SOD

  ( formát DOCX, velikost 0.04 MB )

Příloha č. 5 Projektová dokumentace

  ( formát ZIP, velikost 16.13 MB )

Příloha č. 6 Položkový soupis dodávek a prací

  ( formát ZIP, velikost 0.37 MB )

Výzva k podání nabídky

  ( formát PDF, velikost 0.36 MB )

 

9. 3. 2021 Výzva k podání nabídky -

Příloha č. 1 - Cenová nabídka na přiblížení dřeva - krycí list

  ( formát DOCX, velikost 0.01 MB )

Příloha č. 4 - Obchodní podmínky - Smlouva na služby

  ( formát DOC, velikost 0.08 MB )

Příloha č.2 - Čestné prohlášení

  ( formát DOC, velikost 0.05 MB )

Příloha č.3 - Seznam provedených prací

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Výzva k podání nabídky

  ( formát PDF, velikost 0.33 MB )

 

19.11.2020  Výzva k podání nabídky - Rekonstrukce MK Máchova, Hlinsko - 1. ETAPA, VĚTEV B

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.28 MB )

 

19.11.2020  Výzva k podání cennové nabídky - Rekonstrukce - Odborná učebna zeměpisu ZŠ Ležáků, Hlinsko

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.28 MB )

 

11.11.2020  Výzva k podání cennové nabídky - služba Hlinecké taxi 2021-2022

   

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.13 MB )

Navrh Smlouva o poskytnuti sluzeb - HLINECKE TAXI

  ( formát PDF, velikost 0.26 MB )

Vyzva k podani nabidky HLINECKE TAXI

  ( formát PDF, velikost 0.16 MB )

Zadavaci dokumentace HLINCKE TAXI

  ( formát PDF, velikost 0.17 MB )

 

3.9.2020  Výzva k podání nabídky  - Komunikace a inženýrské sítě Hlinsko, Drachtiny 3.etapa – výběr TDS a KOOBO

 

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát DOCX, velikost 0.03 MB )

 

3.8.2020  Výzva k podání nabídky  - Konferenční židle  pro MKK Hlinečan

      

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

 

13.7.2020  Výzva k podání nabídky – Dodávka 1 ks automobilu formou koupě pro město Hlinsko - Chlum

      

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.4 MB )

 

10.6.2020  Výzva k podání nabídky – Mixážní pult pro MKK Hlinečan

 

    

Hodnocení veřejné zakázky - mixážní pult

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

 

9.6.2020  VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY – Sportovní hala Hlinsko – výběr TDS

 

   

Hodnocení veřejné zakázky - TDS Sportovní hala Hlinsko

  ( formát PDF, velikost 0.32 MB )

2.3.2020  Vzduchotechnika do kuchyně ZŠ Ležáků ve městě Hlinsko  odkaz na profil zadavatele

27.2.2020 Sportovní hala Hlinsko odkaz na profil zadavatele

31.1.2020 Udržovací práce ul. Za Drahou II. etapa, Hlinsko

  

Hodnocení veřejné zakázky - Za Drahou

  ( formát DOCX, velikost 0.03 MB )

29.1.2020 Rekonstrukce ulice Drahý Růžek, Hlinsko

  

Hodnocení veřejné zakázky - MK Drahý Růžek

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

29.1.2020 Rekonstrukce MK Rubešova v Hlinsku

  

Hodnocení veřejné zakázky - MK Rubešova

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

16.1.2020 Udržovací práce ul. Za Drahou II. etapa, Hlinsko

 

 

 

 

 

 

Web spravuje DUOWEB.cz