Veřejné zakázky

 

18. 3. 2019 Výstavba nového osvětlení fotbalového tréninkového stadionu

Příloha č. 1 - Krycí list

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Příloha č. 3 - Seznam stavebních prací za posledních 5 let (2013-2018)

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Příloha č. 4 - Obchodní podmínky - návrh smlouvy o dílo

  ( formát DOCX, velikost 0.05 MB )

Příloha č. 5 - Projektová dokumentace včetně položkového soupisu prací

  ( formát ZIP, velikost 8.15 MB )

Příloha č. 6 - Výkaz výměr

  ( formát XLSX, velikost 0.05 MB )

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

  ( formát PDF, velikost 2.13 MB )

11. 3. 2019 Udržovací práce ulice Za Drahou, Hlinsko

Příloha č. 1 - Krycí list

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Příloha č. 3 - Seznam stavebních prací za poslední 3 roky (2015-2018)

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Příloha č. 4 - Obchodní podmínky - návrh smlouvy o dílo

  ( formát DOCX, velikost 0.05 MB )

Příloha č. 5 - Projektová dokumentace

  ( formát ZIP, velikost 11.73 MB )

Příloha č. 6 - Položkový soupis dodávek a prací

  ( formát XLSX, velikost 0.07 MB )

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

  ( formát DOC, velikost 0.16 MB )

26. 2. 2019 Dodávka plastových sedadel na tribunu fotbalového stadionu Hlinsko

Hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu

  ( formát DOCX, velikost 0.04 MB )

25. 2. 2019 Rekonstrukce odborné učebny přírodopisu ZŠ Ležáků, Hlinsko

Příloha č. 1 - krycí list

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Příloha č. 2 - čestné prohlášení

  ( formát DOC, velikost 0.05 MB )

Příloha č. 3 - seznam obdobné zakázky

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Příloha č. 4 - obchodní podmínky - návrh smlouvy o dílo

  ( formát DOCX, velikost 0.04 MB )

Příloha č. 5 - Technická specifikace vč. slepého rozpočtu

  ( formát ZIP, velikost 2.22 MB )

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

  ( formát PDF, velikost 0.56 MB )

20. 2. 2019 Správa a údržba veřejného osvětlení - Hlinsko

Příloha č. 1 - Krycí list

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Příloha č. 2 - Obchodní podmínky

  ( formát DOC, velikost 0.18 MB )

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

  ( formát DOCX, velikost 0.04 MB )

19. 2. 2019 Dodávka 1 ks dopravního automobilu formou koupě - SDH Blatno

Příloha č. 1 - krycí list

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Příloha č. 2 - čestné prohlášení

  ( formát DOC, velikost 0.05 MB )

Příloha č. 3 - technické parametry

  ( formát DOCX, velikost 0.01 MB )

Příloha č. 4 - obchodní podmínky - návrh kupní smlouvy

  ( formát DOC, velikost 0.05 MB )

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

  ( formát PDF, velikost 0.43 MB )

19. 2. 2019 Dodávka 1 ks dopravního automobilu formou koupě - SDH Hlinsko

Příloha č. 1 - krycí list

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Příloha č. 2 - čestné prohlášení

  ( formát DOC, velikost 0.05 MB )

Příloha č. 3 - technické parametry

  ( formát DOCX, velikost 0.02 MB )

Příloha č. 4 - obchodní podmínky - návrh kupní smlouvy

  ( formát DOC, velikost 0.05 MB )

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

  ( formát PDF, velikost 0.43 MB )

1.2.2019 Udržovací práce místních komunikací Chlum, V. etapa

Příloha č. 1 - Krycí list

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Příloha č. 3 - Seznam stavebních prací za poslední 3 roky (2015 - 2018)

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Příloha č. 4 - Obchodní podmínky - návrh smlouvy o dílo

  ( formát DOCX, velikost 0.05 MB )

Příloha č. 5 - Projektová dokumentace

  ( formát ZIP, velikost 11.22 MB )

Příloha č. 6 - Položkový soupis dodávek a prací

  ( formát XLSX, velikost 0.17 MB )

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

  ( formát PDF, velikost 2.86 MB )

22.1.2019 Dodávka 1 ks nového osobního automobilu formou koupě

Příloha č. 1 - Krycí list

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Příloha č. 2 - čestné prohlášení

  ( formát DOC, velikost 0.05 MB )

Příloha č. 3 - Specifikace požadavků na osobní motorové vozidlo

  ( formát PDF, velikost 0.14 MB )

Příloha č. 4 - návrh kupní smlouvy

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Výzva k podání nabídky

  ( formát PDF, velikost 0.26 MB )

 21.1.2019 Rizikové kácení lipové aleje hřbitov Hlinsko

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát DOCX, velikost 0.04 MB )

 14.1.2019 Komplexní zateplení objektu pro volnočasové aktivity seniorů, Hlinsko

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát DOCX, velikost 0.04 MB )

5.11.2018 Výstavba nového osvětlení fotbalového tréninkového stadionu Hlinsko

Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení

  ( formát PDF, velikost 0.32 MB )

29.8.2018 Zpracování lesní hospodářské osnovy Hlinsko pro zařizovací obvod Hlinsko s platností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2029

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.08 MB )
 

29.8.2018 Pojištění Města Hlinska, včetně příspěvkových organizací

Hodnocení veřejné zakázky - Pojištění Města Hlinska

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

14.8.2018 Stavební úpravy haly pro parkování

Hodnocení veřejné zakázky -parkovací hala Hlinsko

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

27.7.2018 Oddychová trasa Srní - Matulova - 2.kolo

Hodnocení veřejné zakázky - Oddychová trasa Srní-Matulova - 2. kolo

  ( formát PDF, velikost 0.11 MB )

28.6.2018 Oddychová trasa Srní - Matulova

Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.44 MB )

7.6.2018 Zvýšení kvality a dostupnosti sociálního bydlení v Hlinskuodkaz na stránky zakázky

14.5.2018 Dodávka víceúčelového zametacího stroje: odkaz na stránky zakázky

 10.4.2018 Stavba protihlukové stěny

Oznámení o zrušení zadávacího řízení - Stavba protihlukové stěny

  ( formát PDF, velikost 0.45 MB )

9.4.2018  Udržovací práce ulice Československé armády, Hlinsko

Hodnocení veřejné zakázky - Udržovací práce ulice Československé armády, Hlinsko

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

27.3.2018  Rekonstrukce komunikace Palackého - 1. Etapa

Hodnocení veřejné zakázky - MK Palackého

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

9.3.2018 Oprava povrchu místní komunikace Blatno,

parcelní č. 876/1, 67/39, 878/2 - 1. etapa

 

Hodnocení veřejné zakázky - oprava povrchu MK Blatno - 1. etapa

  ( formát DOC, velikost 0.05 MB )

 

9.3.2018 Provozování služby HLINECKÉ TAXI - zkušební provoz

        

01 Výzva k podání nabídky

  ( formát PDF, velikost 0.4 MB )

02 Zadávací dokumentace

  ( formát PDF, velikost 1.47 MB )

03 Návrh smlouvy

  ( formát PDF, velikost 0.1 MB )

 

5.3.2018 Rekonstrukce ulice místní části Blatno

 

        

Hodnocení veřejné zakázky Rekonstrukce MK Blatno

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

 

28.2.2018 Oprava chodníku a veřejného osvětlení Adámkova ulice

 

       

Hodnocení veřejné zakázky - oprava chodníku a VO Adámkova ulice

  ( formát DOC, velikost 0.05 MB )

 

28.2.2018 Rekonstrukce ulice Karlova, Hlinsko

 

       

Hodnocení veřejné zakázky - Rekonstrukce ulice Karlova, Hlinsko

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

 

13.2.2018 Rekonstrukce haly v objektu teplárny Hlinsko

 

      

Hodnocení veřejné zakázky - Rekonstrukce haly v objektu teplárny Hlinsko

  ( formát PDF, velikost 0.04 MB )

 

23.1.2018 Oprava zpevněných ploch při MŠ Milíčova Hlinsko

 

     

Hodnocení veřejné zakázky - Oprava zpevněných ploch při MŠ Milíčova Hlinsko

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

 

23.1.2018 Oprava místních komunikací Chlum

 

    

Hodnocení veřejné zakázky - Oprava MK Chlum

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

 

8.1.2018 Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie a zřízení výtahu ZŠ Ležáků

 

   

Hodnocení veřejné zakázky

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

Web spravuje DUOWEB.cz